En ny forskrift i 2017 gjorde det blant annet ulovlig å lokke med bonuser, rabatter og andre tilleggstjenester - dersom disse elementene gis større oppmerksomhet enn hva lånet faktisk koster.

«Vi tolker loven strengt, og har tatt opp alle saker vi har kommet over, uansett alvorsgrad», skriver Forbrukertilsynet.

- Vi ser at det er mange som fortsatt ikke følger reglene, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Under et liknende tilsyn i 2018 ble det også funnet mange lovbrudd.

Låne-annonser uten pris

Blant de store og mindre lovbruddene fant Forbrukertilsynet dette:

 • Annonser helt uten prisopplysninger
 • Annonser med prisopplysninger i nesten uleselig liten skrift
 • Løfter om raske og lett tilgjengelige lån
 • Bare minste rente oppgitt (høyeste skal oppgis)

- Forbrukerne skal ha like god forutsetning for å få informasjon om kostnadene som hvor rask søkeprosessen for å få lån er, sier Haugset.

Hun påpeker at bransjen er godt opplyst om markedsføringsreglene nå, snart to år etter at de nye reglene kom på plass.

Noen av annonsene har så liten skrift der de oppgir prisopplysninger at det blir nærmest uleselig, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

- Hvis de fremhever fordeler, skal prisopplysningene være like tydelige. På dette punktet er vi superstrenge, sier Gjedrem til Nettavisen.Økonomi.

De som har brutt loven

 • Axo Finans
 • Santander Consumer Bank
 • Bank Norwegian
 • SEB Kort Bank AB
 • Centum Finans
 • OY Salus Group
 • Thorn Norge Finans AS
 • VIP Communications AS / Resurs Bank
 • Monobank
 • Lendo
 • Komplett Bank
 • Gjensidige Bank
 • Effektiv Markedsføring AS
 • Nettbureau AS
 • Fagweb / Dinero
 • Tjenestetorget AS
 • Sparebanken Sør
 • Nordax Bank


Totalt er det 36 av 48 aktører - enkelte av disse opptrer på vegne av noen av bankene listet opp her, opplyser Forbrukertilsynet.

- Endret samme dag

Santander er blant de største aktørene på markedet. Kommunikasjonssjef Cecilie Miller i Santander Consumer Bank skriver dette i en e-post til DN:

- Vi har alle intensjoner om at våre produkter markedsføres i henhold til gjeldende regelverk, og er det noe vi ikke gjør godt nok, vil vi ta grep og rette opp med en gang.

En annen stor aktør i dette markedet er Bank Norwegian:

- Bank Norwegian har en ansvarlig markedsføring av usikret kreditt. I tillegg til å følge alle lover og regler, har vi en del selvpålagte restriksjoner. Vi annonserer for eksempel ikke i sosiale medier, på TV eller radio, sier Kai-Morten Terning, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bank Norwegian til Nettavisen.Økonomi.

- Vi mottok brev fra Forbrukertilsynet angående renteeksempelet i annonser for kredittkort, og skriftstørrelsen og skriftfargen i noen Bing-annonser for refinansiering. Banken legger mye arbeid i å følge bransjens egen markedsføringsnorm, lover og forskrift, samt Forbrukertilsynets veiledning. Vi endret de aktuelle annonsene samme dag det ble påpekt fra Forbrukertilsynet, sier Terning.

Kan få millionbøter

Forbrukertilsynet vurderer ut fra bankenes svar på tilsynets funn om det skal gis sanksjoner - som kan være tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Bøtene kan være på noen hundre tusen kroner og opp mot én million kroner. Samtidig har banker som stort sett bare driver med forbrukslån en høyere fortjeneste enn vanlige banker, ofte fra 20 til 40 prosent av totale inntekter som overskudd, så lenge de ikke taper stort på utlånene. Bøter på under en million kroner svir dermed lite sammenlignet med overskuddet, skriver DN.