Bladet Kapital utarbeider hver høst en liste over Norges 400 rikeste personer. De fleste fra listen i fjor høst er nok fortsatt der, med klare unntak som Tor Olav Trøim og Bjørn Kjos.

Her er bortimot hele eller store deler av formuen tapt, selv om Norwegian-aksjene til Kjos har fått et solid kursløft, senest fredag.

Og rikingene har naturlig nok fått svi i milliardklassen de seneste dagene og ukene. Tre av de absolutt rikeste fra 400-listen til Kapital i fjor høst har blødd virkelig mange milliarder som følge av koronakrisen og annen uro. Den desidert største taperen i absolutte milliarder er trolig cruiserederen Torstein Hagen.

Nest rikest

Kapital vurderte Hagen i fjor høst vurdert til Norges (bor i Sveits, red.anm.) nest rikeste person etter John Fredriksen, med en anslått formue på 60 milliarder kroner.

Hagen har bygget opp rederiet Viking Cruises, som ifølge Kapital i fjor omsatte for godt over 20 milliarder kroner, hvorav to tredjedeler kommer fra elvecruise. Resten kommer fra havcruise.

Hagens selskap er ikke børsnotert, som gjør det vanskelig å verdsette formuen eksakt. Kapital gjorde i fjor høst også et poeng av at cruiserederen tjener stort på en styrket dollar mot norske kroner, som vi har i disse dager.

Nedgradering

Men det børsnoterte cruiserederiet RCCL hadde fredag formiddag falt med om lag 80 prosent i verdi siden i september 2019. Med et tilsvarende verditap for Hagen faller anslått formue til 15 milliarder kroner, følgelig blir verditapet hele 45 milliarder.

Finansavisen skriver fredag at en synlig indikasjon på verdifallet til Viking Cruises er at obligasjonslånene til selskapet er halvert i kurs.

Et så stort verdifall indikerer et stor sannsynlighet for mislighold av gjelden. Kredittratingbyrået Moody´s har nedgradert utsiktene for Hagens cruiseselskap. Det er særlig den langsiktige etterspørselen etter cruise som ratingselskapet er bekymret over.

Barbering

For RCCL-eier Arne Wilhelmsen er verditapet langt lettere å beregne. Nettavisen skrev i forrige uke at her hadde 26 milliarder av formuen forsvunnet.

22 milliarder dollar, eller rundt 220 milliarder kroner med forrige ukes valutakurser, var da barbert fra verdien til Royal Caribbean Cruises (RCCL), verdens nest største cruise-selskap. Den norske Wilhelmsen-familien er største eier.

Kapital vurderte i fjor høst Arne Wilhelmsen til å være god for 31 milliarder kroner. Med 80 prosent nedgang i verdiene snakker vi om et verditap på 24 milliarder kroner til 7 milliarder.

70 prosent borte

Kjell Inge Røkke er den tredje store taperen. Nettavisen skrev nylig at 70 prosent av Aker-formuen var borte. Røkkes Aker-formue lå da på ca. 10 milliarder kroner. Så si hele Røkkes formue er knyttet opp mot det børsnoterte samleselskapet, der Røkke eier 68,2 prosent av aksjene.

Aker-aksjen løfter seg fredag formiddag med 6 prosent på en generelt oppløftende børsdag, men det er mye å ta igjen. Siden september i fjor har Røkkes formue falt fra 36 milliarder kroner til rundt 12 milliarder i dagens marked, slik at også han har et verditap på ca. 24 milliarder.

Til sammen utgjør altså den anslåtte tapene for disse tre - ja da, på papiret - godt over 90 milliarder kroner.

106 milliarder

Hva så med John Fredriksen, Norges desidert rikeste person hvis vi ser bort fra bostedsadressen? Kapital mente at Fredriksen i september i fjor var god for svimlende 114 milliarder. Nja, for Fredriksen er ikke formuestapet så stort. En gjennomgåelse av de børsnoterte eierpostene hans indikerer 7-8 milliarder i nedgang.

Bladet Forbes anslår for tiden Fredriksens formue til 9,8 milliarder dollar. Her spiller valutakursene inn. Med dagens svake krone mot dollar (10,85) tilsvarer det 106 milliarder kroner. Det stemmer bra med ovennevnte verditap.

Men med en dollarkurs fra i fjor på la oss si 8,8 kroner (snittet for 2019) faller kroneformuen til 86 milliarder. Mye av Fredriksens inntekter er eksponert mot dollar.

Ser vi på hans børstap her hjemme, var verdinedgangen fredag morgen fra i fjor høst 1,1 milliarder i eiendomsselskapet Norwegian Property. I oppdrettsselskapet Mowi (tidligere Marine Harvest) er kursnedgangen på ca. 10 prosent fra september. Fredriksens tap her utgjør snaue milliarden.

Bra i sjømat

Når det gjelder de andre rikingene, er bildet svært så blandet. Laksekongen Gustav Witzøe i SalMar har ikke tapt penger fra i høst, men etter en kraftig kursoppgang mot frem til februar. har det vært et nokså stort kursfall deretter (se grafen under).

Verdiene er overført til sønnen, men den reelle formuen ligger fortsatt på rundt 30 milliarder kroner. Witzøe kontrollerer drøyt 52 prosent av aksjene i SalMar, der selskapet fredag formiddag ble verdsatt til drøyt 46 milliarder.

Men Witzøe har også andre investeringer i annen sjømat, samt en finansiell aksjeportefølje. Denne porteføljen har falt med noen hundre millioner i verdi.

Ikke børsnotert

For miliardærkjendiser som Odd Reitan og Petter A. Stordalen er det vanskelig å gi presise anslag, fordi de ikke har børsnoterte selskaper. Generelt har matvareaksjer holdt seg bra i verdi, noe de gjør når det er usikre tider. Eksempelvis er Walmart-aksjen på samme nivå nå som for seks måneder siden.

Men vår hjemlige eiendomsindeks er ned over 30 prosent siden i september i fjor. Stordalens formue kan være redusert fra 26 milliarder kroner til 18 milliarder, gitt den samme verdinedgangen. Og hoteller er ikke akkurat noen vinnersektor for tiden, tvert imot. Verdinedgangen er antakelig enda større.

Denne uken postet Stordalen denne videoen på Instagram, der han forteller om den ekstreme situasjonen:

Odd Reitan ble av Kapital i fjor høst vurdert til å være god for 42 milliarder og dermed Norges tredje rikeste person. Han har også mye verdier i eiendom, men den totale formuen bør ikke ha falt så mye under 40 milliarder. Et annet spørsmål er hva verdien virkelig hadde vært om imperiet teoretisk skulle selges i disse koronatider.

Formuen holder seg

Stein Erik Hagen eier om lag 25 prosent av Orkla, og Orkla-kursen er faktisk litt opp (se grafen under).

Orkla er en såkalt defensiv konsumaksje, vi spiser og drikker og har behov for dagligvarer også når tidene er dårlige. Aksjen er en litt trygg havn i urolige børstider som nå. Paradoksalt nok falt aksjen fredag når det meste annet går opp. Investorene bytter til taperaksjer-

Orkla-posten utgjør den klart største delen av familieformuen til Hagen, der barna har fått overført mye. Den reelle Hagen-formuen er derfor ikke å langt unna de 28 milliardene Kapital vurderte den til for et halvt år siden.