Gå til sidens hovedinnhold

Treningssenter ble tvangsstengt under koronapandemien: Endte opp med å saksøke staten

Treningssenteret på Aker Brygge åpnet PT-virksomheten i mai 2020. Politiet stengte stedet i starten av juni. Da krevde de å få dekket omsetningstapet.

Et av Norges mest luksuriøse treningssentre holdt åpent for trening med personlig trener (PT) i starten av pandemien til tross for gjentatte beskjeder fra myndighetene om å stenge ned.

Senteret stengte først av 12. mars, men åpnet PT-virksomheten den 27. april. De mente at dette var en tjeneste på lik linje med andre en-til-en tjenester som for eksempel fysioterapi. Bydelen hadde først ingen innsigelser til åpningen, men endret vurdering 28. april og ba dem stenge umiddelbart.

Det gjorde ikke senteret.

Bydelsoverlegen i Bydel Frogner fattet et hastevedtak den 22. mai om å stenge ned senteret. Den 3. juni stengte politiet ned senteret.

Treningssentret påklagde vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Viken 24. mai, men Fylkesmannen stadfestet vedtaket 19.oktober. Selskapet tok da ut stevning og krevde at vedtaket ble opphevet den 26. november. I tillegg krevde de krav om erstatning for inntektstapet som stengingen den 3. juni hadde medført.

Omsetningstapet lå på 398 625 kroner.

Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet ga tilsvar 8. januar 2021 og la ned påstand om frifinnelse.

Retten kom fram til at staten ble frifunnet.

Les også: Selskap dømt til å betale 20 millioner til tidligere daglig leder

Norges mest eksklusive treningssenter

Studio Jobbsprek holder til på Aker Brygge og prisen på medlemskap er i det øvre sjikt av studiotilbudet i Oslo.

Et standardmedlemskap koster fra 1000 til 1200 kroner. Senteret tilbyr også et "All Inclusive"-medlemskap som lå på 9.700 kroner i 2015.

– De kommer i dressen og går i dressen, uten å måtte tenke på treningstøy. Nyvasket treningstøy ligger klart hver gang de dukker opp, sa daglig leder i selskapet Pål Hauge til DN i 2015.

Senteret er omtalt av Adresseavisa og Aftenposten som Norges mest eksklusive treningssenter.

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan senteret ikke holdt stengt under nedstengingen. De forteller at klientellet som trener på studioet er beskrevet som samfunnseliten i Norge.

Les også: Eirik Jensen om de skjulte lydopptakene: - Det er klart jeg blir lynforbannet over den arrogante holdningen

Åpnet i april 2020

I Norge ble det innført omfattende smitteverntiltak i Norge fra og med 12. mars 2020. Helsedirektoratet besluttet å stenge av alle treningssentre. Jobbsprek stengte ned senteret, inkludert PT-virksomheten. Dette var pålagt fram til 15. juni 2020.

Studioet søkte til Bydel Frogner om å få åpne PT-virksomheten i treningssenteret den 20. april. I søknaden argumenterte senteret med at de har god plass og nok utstyr. De mente at PT-virksomheten kunne sammenlignes med en fysioterapivirksomhet.

Bydelen svarte at de ikke tok stilling til om virksomheten kunne sammenlignes med fysioterapivirksomheter, men at flere virksomheter som tilbyr en-til-en tjenester som frisører, hudpleiesalonger og massasjesteder ville få gjenoppta sin virksomhet mandag 27. april.

Bydelen skrev at de ikke hadde noen innsigelser til gjenåpningen av PT-virksomheten, så lenge de opprettholdt smittevernet.

Den 27. april 2020 åpnet Jobbsprek PT-virksomheten.

Bydelen sendte en e-post dagen etter hvor de hadde endret sin vurdering av situasjonen. De viste til regelverket rundt covid-19-utbruddet.

– Når forskriften § 14 bestemmer at for eksempel treningssentre skal holdes stengt, uten at det fremgår unntak av selve forskriften, vil det være brudd på forskriften å holde treningssenteret åpent. Dette gjelder selv om det holdes en avstand på to meter og trening ikke skjer med flere enn fem personer til stede.

I brevet ba de Jobbsprek avslutte virksomheten umiddelbart hvis studioet alt hadde åpnet.

Les også: Kraftig underskudd for Sats

Fortsatte driften

Treningssenteret svarte tilbake at de hadde hjemmel til å holde åpent fordi de kunne drives på en smitteforsvarlig måte og gikk under samme kategori som virksomheter som tilbyr frisør-, tatoverings- og hulltakingstjenester. De mente det forelå flere saksbehandlingsfeil og myndighetsmisbruk i saken.

Avslutningsvis i svaret ga de beskjed om at de vil fortsette driften slik bydelen ga tillatelse til 24. april. Dette brevet ble besvart 30. april hvor bydelen opprettholdt sin vurdering av situasjonen og mente PT-virksomheten var pålagt til å holde stengt.

Driften fortsatte.

Bydelsoverlegen i Frogner fattet et hastevedtak om stenging av PT-virksomheten med umiddelbar virkning. Studioet påklaget vedtaket 24. mai og fremmet krav om utsatt iverksettelse. Dette ble senere avvist.

Den 3. juni 2020 ble PT-virksomheten stengt med politiets bistand uten forvarsel.

Fylkesmannen stadfestet bydelens vedtak 19. oktober 2020.

26. november 2020 tok Jobbsprek ut stevning med krav om oppheving av fylkesmannens vedtak. I tillegg krevde de erstatning for inntektstapet som stengingen hadde medført.

Hovedforhandlingene mellom Jobbsprek Drift AS og Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet ble holdt 20. mai 2021.

Les også: Ingen innkasserte dusør på 200.000 kroner

– Ble stengt uten forvarsel og forsøk på frivillig stenging

Jobbsprek sto på sitt og mente at PT-virksomheten ikke falt inn under begrepet treningssenter.

– Det må skilles mellom treningssenterets del for vanlig trening og trening med PT. Avdelingen med PT-er driver én-til-én trening. PT virksomheten skiller seg ikke fra fysioterapi, osteopati, massasje og ernæringsfysiologi tjenestene, som alle kunne holde åpne ved Jobbsprek, heter det i dommen.

De viser også til at forskriften for Oslo kommune som gjaldt fra 10. november 2020 var det klart at opptrening som tilbys individuelt av PT-er, er tillatt ved et treningssenter. Med dette mente senteret at Fylkesmannens og kommunens tolkning var feil.

– Det er innholdet tilbudet, og ikke begrepet treningssenter, som er avgjørende.

Treningssenteret hadde skrevet reglement og gjennomført kurs for de ansatte før åpningen.

– Å pålegge PT-virksomheten å stenge under disse omstendighetene, helt uten forvarsel og forsøk på frivillig stenging, gjør vedtaket klart uforholdsmessig og sterkt urimelig.

Selskapet fortsetter med at vedtaket ikke var et hastevedtak og at det gikk 14 dager fra politiet fikk melding om å stenge PT-virksomheten til de gjennomførte det. Det mener de viser at dette ikke hastet. Kommunen kunne da ikke unnlate å varsle Jobbsprek.

Jobbsprek krevde at omsetningstapet på 398.625 kroner i perioden 2. til 15. juni 2020 skulle dekkes.

Les også: Over 215.000 uvaksinerte inn til Norge

Retten frifant staten

Staten mener at PT-virksomheten omfattes av vedtaket og var pålagt å holde stengt.

– Det er ikke tvilsomt at Jobbsprek drev et treningssenter med treningsapparater og garderober. Rent språklig er virksomheten et treningssenter, uavhengig av antall personer som er i lokalet samtidig. Det er irrelevant om de besøkende trener på egen hånd eller med bistand fra en PT, står det i dokumentet.

Staten mener en personlig trener ikke kan likestilles med helsefaglige virksomheter.

Til slutt mener staten at da kommunen traff vedtaket 22. mai var Jobbsprek godt kjent med innholdet i covid-19-forskriften og hadde gitt to skriftlige innsigelser til kommunen. Forhåndsvarselen kunne unnlates. I dette tilfelle mener de det var nødvendig med en rask avgjørelse for å hindre smittespredning.

Retten konkluderte med at Staten v/Helse og omsorgsdepartementet frifinnes for kravet om erstatning. Kravet om at Fylkesmannens vedtak kjennes ugyldig ble også avvist.

Treningssenteret ble tilkjent statens sakskostnader på 62.350 kroner.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder i selskapet Pål Hauglie. Våre henvendelser har ikke blitt besvart.

Les også: 50.000 flere arbeidsuføre under Solberg-regjeringen: - En systemsvikt