NRK får bekreftet i morgentimene mandag morgen at kulturdepartementet vil tvinge selskaper til å investere i norsk film- og tv-serier.

Følg Nettavisens direktestudio for det aller siste om statsbudsjettet.


Produsentforeningen er umiddelbart positive.

– En medfinansieringsplikt er et velegnet virkemiddel. En plikt til å investere et beløp som står i forhold til norsk omsetning, vil innebære at aktørene selv rår over midlene. De vil stå fritt til å kanalisere midlene inn i produksjoner de selv ønsker å vise, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande til Kampanje.

– Min første reaksjon er «Endelig!». Dette har vi jobbet for og bedt om i flere år, så dette er positivt, sier Åse Kringstad direktør i Virke Produsentforeningen til NRK.

Serier som «Beforeigners» og «Lillyhammer» er det departementet ønsker seg mer av.

Tidligere var DVD-salg en viktig del av finansieringen for norske film- og tv-serieprodusenter. Det er ikke store inntektene igjen av denne ordningen, ettersom DVD er nærmest blitt avleggs.

Ordningen vil sørge for at en del av inntektene som hentes inn fra norske forbrukere på HBO og Netflix, brukes på produksjon av TV-serier.