Etter en lang periode med synkende smittetall, snudde det offisielt i forrige uke: Over 4350 personer ble registrert smittet, en økning på 54 prosent fra uken før.

Smittetallene ser også ut til å øke i de fleste aldersgrupper. Det var en økning på 37 prosent blant personer i 60-årene. Det er likevel klart flest smittede i gruppen mellom 10 og 19 år.

Les også: Smittetallene øker - om to måneder kan Norge være på et kritisk vippepunkt

Trenden fortsetter denne uken, og tirsdag ble det registrert hele 1144 nye smittede på ett døgn. Det er det høyeste tallet siden august.

FHI beregner nå R-tallet er rundt 0,9-1,3, men at det er svært stor usikkerhet i disse beregningene fordi vaksinene har gjort beregningsgrunnlaget annerledes.

Mer opptatt av sykehusinnleggelser

Som følge av vaksinene er FHI nå langt mer opptatt av sykehusinnleggelser enn smittetall, men også disse stiger:

- Antall nye pasienter innlagt i sykehus økte siste uken. Det er foreløpig rapportert om 75 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 42, etter 61 i uke 41 og 56 i uke 40. Tallene for siste uke kan bli oppjustert.

De unge ser i stor grad ut til å holde seg borte fra sykehus:

- Antallet ukentlig nye pasienter innlagt blant personer over 30 år har vært 5 eller færre de siste seks ukene. Det har vært en økende trend i aldersgruppene over 45 år de siste tre ukene. Det er foreløpig rapportert om 11 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 42, etter 14 i uke 41.

Fullvaksinerte blir smittet og syke

Over 91 prosent av befolkningen over 18 år har nå fått minst én dose, og 86,5 prosent er fullvaksinerte.

Samtidig melder FHI at fullvaksinerte nå i stadig større grad utgjør dem som havner på sykehus.

  • Uke 40: 20 av 46 nye pasienter var fullvaksinert
  • Uke 41: 30 av 54 nye pasienter var fullvaksinert
  • Uke 42: 37 av 66 nye pasienter var fullvaksinert

Vaksinen gir fortsatt god effekt

FHI understreker i rapporten at vaksinene fortsatt gir svært god effekt:

- Insidensen av meldte tilfeller (antall per 100 000 innbyggere) i uke 42 var mer enn fire ganger høyere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte individer 16 år og eldre, melder FHI.

- Den høye vaksinasjonsdekningen begrenser epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Antall innleggelser er nå økende, men fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med høy smittespredning, og sykehusenes kapasitet er ikke truet. Det er nødvendig å følge antallet nye innleggelser for covid-19 og andre luftveisinfeksjoner i tiden framover.

Sverige anbefaler 3. dose - USA godkjenner vaksine ned til 5 år

Norge er langt ifra alene om å oppleve både en oppsving i antall smittede, og at fullvaksinerte blir smittet.

Svenske myndigheter vil ifølge Aftenbladet gå inn for at alle svensker skal få en tredje dose.

Tirsdag ble Pfizers vaksine godkjent for barn helt ned til 5 år av det amerikanske legemiddelverket FDA.

Norge avventer foreløpig situasjoen

Hva som skjer i Norge er foreløpig uklart:

- Det er Legemiddelverket i Norge som godkjenner vaksiner til bruk i Norge. Det gjør de etter at EMA (det europeiske legemiddelverket) har gitt en anbefaling og at EU-kommisjonen godkjenner denne anbefalingen. Foreløpig ligger vurderingen av vaksine til barn 5-11 år i EMA, og vi avventer den behandlingen. FHI vil komme med en anbefaling om bruk av vaksiner for denne aldersgruppen i det norske koronavaksinasjonsprogrammet, når vaksinen er godkjent for bruk i Norge, sier vaksinasjonssjef Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

- Foreløpig har vi anbefalt en tredje oppfriskningsdose til personer over 65 år (og en tredje dose til immunsupprimerte som ikke har hatt god nok effekt av 2 doser). Vi ser foreløpig ikke en økning i alvorlige Covid-19 infeksjoner hos fullvaksinerte i gruppen under 65 år, påpeker han.

En tredje vaksinedose er uansett lite aktuell før 6 måneder etter andre dose, noe som for de fleste først vil være aktuelt rundt nyttår.

Pfizer publiserte deler av resultatene fra en studie på en tredje dose i forrige uke. Der rapporterer de at en tredje dose «gjenoppretter» beskyttelsen til nivåene etter andre dose hvis den gis etter 11 måneder.