Tromsdal-utspill terget Økokrim

Christer Tromsdals uttalelser til TV 2 Nettavisen fikk Økokrim-sjefen til å tro at aksjejuks-dommen ikke hadde ønsket effekt på finansakrobaten.

22.03.04 19:48

Kort tid etter at Tromsdal 5. mars i år fikk den betingede fengselsdommen uttalte han: ”Betinget dom på seks måneder, hvem er det som bryr seg som det?”

Dårlig signal

Utsagnet falt ikke i god jord hos Økokrim.

Mandag morgen meldte TV 2 Nettavisen at Økokrim vil at lagmannsretten utmåler strengere straff for den tidligere Aker Brygge Invest-toppen.

- En del av vår argumentasjon knytter seg til en uttalelse han kom med rett etter at dommen falt. Dette tyder på at dommen er for mild for å ha noen individual preventiv virkning. Det er sjelden vi finner holdepunkter for å si noen om den individual preventive-effekten av en dom, men her har han lagt et argument i hendene på oss, sier Økokrim-sjef Einar Høgetveit til TV 2 Nettavisen.

Full omkamp

Tromsdal reagerer på at Økokrim-sjef Einar Høgetveit bruker utdrag av et intervju i TV 2 Nettavisen som som del av begrunnelse for anken over straffeutmålingen.

Tromsdal har nå besluttet å kreve full omkamp etter aksjejuks-dommen.

- Jeg hadde håpet å kunne legge denne saken bak meg for godt, tiltross for at jeg mener at dommen er feil. Men når Økokrim velger å " koke suppe” på et betydelig antall faktafeil i sin anke, som forøvrig er signert av Høgetveit selv, og som kun har ett nytt bevis/ vedlegg i saken, nemlig en faksimile av en artikkel i TV 2 Nettavisen, begynner dette å ligne noe tett opp til en prestisjefull parodi, skriver Tromsdal i en e-post til TV 2 Nettavisen.

- Ikke hyggelig

- Jeg anker derfor skyldspørsmålet vedrørende " villedende markedsføring", og ser frem til forhåpentligvis nok en gang å få denne saken så snart som mulig ut av verden. Saken må vel være den mest påkostede og oppblåste media-saken som finans-Norge har sett på årtier. . . noe jeg kan love ikke har vært spesielt hyggelig å være midtpunktet for i de siste fire årene, verken for meg eller min familie, skriver Tromsdal.

Tromsdal ble dømt for å ha spredt uriktige eller villedende opplysninger for å påvirke prisen på aksjer i barberhøvelselskapet Ruud & Rye.

Straffen ble satt til 60 dagers betinget fengsel og en bot på 30.000 kroner. Økokrims straffepåstand var imidlertid langt strengere: ni måneders fengsel, hvorav seks måneder ubetinget.

Verken Tromsdals anke over skyldspørsmålet, eller Økokrims anke over straffeutmålingen, er garantert ny prøving. Tre lagdommere i Borgarting lagmannsrett bestemmer hva som eventuelt skal vurderes på nytt.

Fikk info fra Ruud & Rye

Tromsdal mener det fremkommer klart i tingrettsdommen at hans selskap Aker Brygge Invest (ABI) mottok informasjon direkte fra Ruud & Rye og distribuerte informasjonen kun til profesjonelle investorer - på lik linje med fire andre finansmiljøer i Oslo.

- Påstander om at jeg alene skal ha opptrådt klandreverdig med hensyn til å ikke kvalitetssjekke disse opplysningene godt nok etter at vi fikk de av gründerene i Ruud & Rye er for meg uforklarlig. Dette burde investorer som har med "optimistiske grundere" å gjøre merke seg for fremtiden.

Vil kjempe

- Videre påpeker dommen at det er ingen som har lidd en økonomisk skade av våre "handlinger", men heller tvert om at det var gründerne i Ruud & Rye sin markedsføring av seg selv og prosjektet i media, som var hovedårsaken til at enkelte kjøpere av aksjen i tredjehåndsmarkedet kjøpte aksjer til overpris av aksjeselgere i Nord-Trøndelag, i tillegg til at det var overtalelsesevnene til aksjeselgerne i Nord-Trøndelag som gjorde utslaget, skriver en kamplysten Tromsdal.

Han peker også på at disse aksjeselgerne har godtatt å tilbakebetale et betydelig beløp til aksjekjøpere etter å ha blitt dømt i en sivil rettssak.

Tromsdal og hans eks-partner i Aker Brygge Invest (ABI) Terje Lien var opprinnelig også tiltalt for underslag på 25 millioner kroner, men Økokrim valgte å frafalle dette tiltalepunktet mens rettsforhandlingene pågikk.

Millionkrav

Tromsdal har varslet et millionkrav for å få dekket sine forsvarerutgifter for det han mener er urettmessig straffeforfølgelse under dette punktet.

Christer Tromsdal og Terje Lien er fortsatt siktet for å ha presset vitner under ABI-saken. Strafferammen for dette forholdet er hele ti års fengsel.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag