I januar 2018 ble Giske tvunget til å trekke seg fra alle verv i Arbeiderpartiet etter at partiet kom til at han hadde brutt partiets interne regler mot seksuell trakassering.

Den tidligere nestlederen ble altså felt for brudd på partiets egne regler. Han er verken siktet, tiltalt eller dømt for noen lovbrudd.

Av Nettavisens gjennomgåelse av anklagene mot Giske, kommer det frem at fire av de seks hendelsene skjedde før 2014. I gjennomsnitt gjelder de seks varslene forhold som er åtte år gamle.

Les mer: Her er Giske-varslene

Likestillingsloven definerer seksuell trakassering som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom».

Arbeiderpartiets interne retningslinjer følger lovteksten, og sier at det viktigste kjennetegnet er at «adferden er uønsket, uoppfordret eller fremsatt/gjennomført på en slik måte at den som blir trakassert har vanskelig for å forsvare seg».

I Trond Giskes tilfelle er det uenighet mellom partene om hva som faktisk skjedde. Juridisk er det ikke alltid avgjørende, siden seksuell trakassering også rammer situasjoner der den seksuelle oppmerksomheten oppfattes som plagsom, selv om den ikke var ment slik.

Andre episoder som ble omtalt i pressen, ble senere henlagt eller vurdert som ikke å være varsling. De seks sakene Nettavisen omtalte er altså de som lå til grunn for at Giske trakk seg som nestleder, og har vært på sidelinjen i to og et halvt år.

I diskusjonen om valg som leder for Trøndelag Arbeiderparti er to syn dominerende:

  • Valgkomiteen og et stort flertall av lokallagene mener at 2,5 år på sidelinjen er nok, og at Trond Giske er en dyktig politiker som fortjener ny tillit.
  • Mange profilerte kvinner, som kvinnenettverkets leder Anette Trettebergstuen, mener at det er for tidlig og sender et feil signal om partiets holdninger.

Det får bli opp til Trøndelag Arbeiderparti å velge den lederen de har tillit til, og avveie disse hensynene mot hverandre. I gjennomsnitt er forholdene i de seks sakene åtte år gamle.

Men tillit handler ikke om matematikk og rettferdighet, og det er ikke noe man fortjener, men gjør seg fortjent til.

Likevel er det interessant å se engasjementet rundt #metoo og Trond Giske, sammenlignet mod en annen sak som foreløpig ikke har fått noen formelle konsekvenser over hodet - nemlig reiseregningstriksingen til Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal.

I likhet med Trond Giske er hun verken tiltalt eller dømt for noe straffbart, men hun er politianmeldt av Stortinget for å krevd 100.000 kroner for mye i reiseregninger for reiser hun enten aldri var på, eller ved å føre opp for lang avstand mellom Oslo og Haugesund i bilgodtgjørelse.

I Haukeland Liadals tilfelle er bevisene uomtvistelige. Stortingspolitikeren har ført opp for mange kilometer og fortalt på Facebook at hun satt hjemme på terrassen, samtidig som hun angivelig var på reise og krevde refusjon for reisekostnader. Ifølge Aftenpostens avsløringer har hun ført uriktige reiseregninger i fire år.

Om hun kan tiltales og dømmes, og hvor alvorlig en dom eventuelt blir, kommer an på om politiet mener at de kan bevise forsett. Strafferettslig er Hakeland Liadal uskyldig inntil en dom foreligger, men det er ingen tvil om at hun har fått titusenvis av kroner hun ikke har hatt krav på - i beste fall på grunn av rot og misforståelser.

Da saken kom opp, trakk Hege Haukeland Liadal seg midlertidig som nestleder i Rogaland Ap og fra landsstyret. Det skjedde frivillig, og i motsetning til Trond Giske har hun ikke fått noe formell reaksjon fra partiet for uregelmessigheter.

Så langt jeg kan se har ikke Arbeiderpartiets retningslinjer noen paragrafer som eksplisitt forbyr svindel med reiseregninger. Det er så selvfølgelig at det ikke trengs å bli sagt.

For også saken om Hege Haukeland Liadal handler om tillit og om signaler til omverdenen.

PS! Hva mener du? Kan Trond Giske komme tilbake etter 2,5 år på sidelinjen for forhold som i gjennomsnitt er åtte år gamle, eller er det for tidlig? Skriv et leserbrev!