Kulturminister Trond Giske har erklært krig mot de internasjonale spillselskapene. Han har sendt ut et endringsforslag av pengespillforskriftene til banknæringen, EU og de internasjonale kortselskapene, etter at Stortinget vedtok en lovendring i fjor.

Planene til Giske ser ut til å være vanskeligere enn det departementet først så for seg. EU-kommisjonen har allerede stilt seg negativ til den nye lovendringen. Nå sier de internasjonale kortselskapene og kortløsningsleverandøren Teller at det er store tekniske utfordringer for å få gjennomført den nye forskriften som er ute på høring.

Dermed får Giskes krig mot spillselskapene nye hindre.

Kodene en utfordring
I dag er Norsk Tipping, nasjonale og internasjonale spillselskaper registrert under samme internasjonale kode hos banker og finansinstitusjoner. Dermed kan bankene og myndighetene se hvor pengene kommer fra når de settes inn på kontoen. Regjeringen vil at Norsk Tipping og de andre lovlige spillene skal få en egen kode, mens transaksjoner under spillkontoen skal være ulovlige for norske borgere.

Det er denne kodeendringen som er blitt Giskes store hinder i krigen mot spillselskapene. Teller sier at de har gitt tilbakemelding til departementet om problemene.

- Vi er opptatt av at det skal være hensiktsmessige løsninger, slik at norskutstedte visa- og masterkort skal kunne brukes. Vi har påpekt visse tekniske utfordringer overfor departementet, og skissert mulige løsninger for dem, sier informasjonssjef og pressekontakt Anders Bigseth i Teller til NA24.

Han sier videre at det er opp til departementet nå å jobbe videre med løsningene.

Kommer seg unna uansett?
Uansett om Teller og Kulturdepartementet klarer å komme frem til en løsning, kan Giskes plan om å stoppe innbetalingen av gamblinggevinst til norske kontoer bli problematisk.

Årsaken er at spillbransjen uansett vil finne nye, kreative løsninger for hvordan de vil tilpasse seg den nye loven. Det bekrefter pressetalsmann Kjell Hanssen i Unibet overfor NA24.

- Det er interessant å registrere at så vel EU-kommisjonen, som tunge norske og internasjonale finansinstitusjoner, har store prinsipielle og praktiske innvendinger mot det varslede betalingsforbudet. Det blir spennende å se om lovgiver og Stortinget i det hele tatt lytter til omverdenen i sluttføringen av et eventuelt forbud. Spillselskaper og spillere vil uansett finne nye, praktiske og fullt lovlige betalings- og gevinstoverføringer å bruke, for fortsatt å kunne tilby - og spille hos - internasjonale spillselskaper, sier Kjell Hanssen.

En av løsningene det snakkes om i spillbransjen er at spillerne får en elektronisk lommebok hos en tredjepart. Dermed kommer pengene unna spillkoden departementet forsøker å gjøre ulovlig. Enkelte spillselskap har også startet å kalle det noe annet enn inntekter fra spill, som bredbåndsleie og andre kreative forslag.

Dette er gamblingkrigen:
* Den 4. desember i fjor ble det vedtatt et forbud mot å formidle betaling av pengespill som ikke har norsk tillatelse.

* Forslaget ble sendt ut på høring 31. mars i år, og det ble avsluttet 1. juli.

* EU-kommisjonen har allerede klaget på endringene i pengespilloven, og mener et slikt vedtak er i strid mot prinsippet om fri flyt av tjenester i EU-regionen.

* Høringsuttalelsene er nå under vurdering av kulturdepartementet.