TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Bildet er selvfølgelig sammensatt, og det er lokale variasjoner. Men blant våre 2.500 medlemsbedrifter, har 2 av 3 behov for å rekruttere nye ansatte, sier regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag til Nettavisen Økonomi.

Å ansette nye folk i et arbeidsmarked der så å si alle står i jobb, er ikke like lett. Siste ledighetstall fra NAV viser nemlig at kun 4.210 mennesker er helt uten arbeid i Trøndelag.

Trenger flere med fagbrev

Det tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket, og er det laveste som er registret siden 1987.

- Mange velger ikke å ansette folk, så veksten næringslivet her opplever kunne vært større, sier Lien.

Ifølge NHO-direktøren er det særlig arbeidskraft med fagbrev som er vanskelig å få tak i for næringslivet i Trøndelag.

- Det er der skoen trykker mest. Vi vet også at en del bedrifter sliter med å rekruttere folk med høyere utdanning. Ja, til og med ufaglært arbeidskraft er vanskelig å få tak i for enkelte, sier Lien.

Kunne ansatt på dagen

En bedrift som sliter med å ansette folk, er industribedriften CNC produkter i Leksvik i Indre Fosen kommune. Så langt i år har bedriften ansatt 8 nye medarbeidere.

- Men vi skulle gjerne hatt enda flere, sier daglig leder Arvid Penna Steen til Adresseavisen og trekker frem en situasjon som oppstod nylig:

- Helt akutt oppsto et behov for to-tre personer som kan inspisere ferdigproduktene før de sendes fra fabrikken. Til det trengte vi folk uten fagutdanning, men vi merket fort at det rett og slett ikke er folk å få tak i. Det er ingen som går arbeidsledige. Derfor ble vi nødt til å rokere om blant medarbeiderne vi allerede har, vi har tatt inn igjen pensjonister og vi har økt stillinger fra deltid til heltid, men vi kunne altså gitt to eller tre personer fast jobb på flekken.

Ikke nok ungdommer

NHO direktør Lien tror det kan bli enda vanskeligere å få rekruttert nye ansatte i årene som kommer. Årsaken er at ungdomskullene i Trøndelag blir mindre og mindre.

- I hele Trøndelag ser vi at det blir færre elever i den videregående skolen. Det er fordi det ble født få barn for 14-15 år siden. Da blir det også færre arbeidstakere på markedet når disse blir ferdig med skolegangen om noen år, påpeker han.'

NHO mener derfor det er viktig å få på plass tre ting.

- Det viktigste er at flest mulig fullfører videregående skole. Dette er et fylkeskommunalt ansvar, men også kommunene har et stort ansvar i å klargjøre elevene sånn at de er i stand til å fullføre utdannelsen, sier Lien som også mener bedriftene har et stort ansvar.

- Ikke rør EØS

- Sammen med fylkeskommunen må bedriftene bidra enda mer til at folk, også egne ansatte, får tatt utdannelse og fagbrev.

Til slutt advarer han på det sterkeste mot å gjøre endringer i Norges tilknytning til Europa.

- Hadde vi ikke hatt tilgang til det europeiske arbeidsmarkedet, så å utfordre EØS-avtalen er ingen god idé. Uten den hadde det vært enda vanskeligere for trøndersk næringsliv å rekruttere nye medarbeidere.