TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Jeg er egentlig på Olavsfestdagene, men jeg måtte bare innom her for å skrive under. Dette går ikke an, sier Anne Margrethe Spilsberg.

Nettavisen møter den spreke pensjonisten som oppgir egen alder til å være 80 pluss noe i kassa på Hornemannsgården som siden slutten av 1990-tallet har vært Trondheims største møteplass for eldre.

- Her drikker vi fredagskaffe hver uke. Og kunstgruppa jeg er med i har holdt på i 12 år. Det er et fantastisk sted og vi ønsker å beholde det som det er, fortsetter Spilsberg.

Hun er ikke alene om å signere underskriftslistene som ligger på disken foran kasseapparatet. Flere tusen har gjort det gjennom fellesferien. Og etter at at Adresseavisen slo opp saken mandag, var signeringskøen lenger enn kaffekøen foran kjøkkensjef Tor Arne Hokstad denne formiddagen.

- Vi setter stor pris på støtten, sier Hokstad og viser frem noen av de snart 5.000 underskriftene som er samlet inn så langt.

Tusenårsgave til de eldre

- Planen er å overrekke dem til ordføreren på torsdag, forteller Bjørn Ole Gurihus.

Han er leder av Pensjonistenes fellesorganisasjon (PFO) som er en paraplyorganisasjon for snaut hundre lag og foreninger som totalt har 10.000 medlemmer. Siden Trondheim kommune ga Hornemanngården i gave til byens eldre i forbindelse med byens tusenårsjubileum i 1997, har PFO hatt ansvaret for driften av huset.

- I fjor var det 1.200 arrangementer på huset. Det kommer i tillegg til at kafeen fungere som sosial møteplass hvor mange også spiser middag. Vi er vel det eneste stedet i byen som serverer tradisjonskost, sier Gurihus og ser utover den solfylte hagen som kanskje er byens fineste uteservering.

- Helt sprøtt!

Men etter 22 år er det snart slutt for Hornemannsgården frykter både Gurihus og tusenvis av byens eldre.

Arbeiderpartiet lukker øynene for både offentlig sløsing og dårligere barnehager

- Det er helt sprøtt. De vil ha oss ut, kommenterer en dame som kommer bort til bordet. Hun ønsker ikke navn eller bilde på trykk.

Det hun mener er sprøtt, er at Trondheim kommune i fjor valgte å legge driften av Hornemanngården ut på anbud. Forklaringen fra kommunen er at EØS-regler krever at dette gjøres.

Rett før sommeren ble det klart at PFO ikke får fortsette, men må overlate driften til stiftelsen Trondhjems hospital som i dag driver flere andre tilbud for eldre i byen.

Sånt blir det bråk av.

I begynnelsen av juli vedtok et ekstraordinært årsmøte i PFO at de ikke vil samarbeide med de nye driverne.

- Det betyr at det ikke vil være noe tilbud for byens eldre her om de overtar. Aktivitetene her er skapt av medlemmene i de nesten hundre lag og foreninger som utgjør PFO. Og hvordan skal Trondhjems hospital drive videre når ingen vil være med, spør Gurihus.

- Noen omgås og snakker sammen

Han skjønner rett og slett ikke hvorfor PFO nå kastes på dør.

- Da byens eldre fikk huset, var et av kriteriene at det skulle være aktivitet her for og av eldre. Nå leser vi blant annet i sakspapirer at det stilles spørsmål ved kontiuniteten i drifta av PFO. Fordi vi har valgperioder på kun to år, sier Gurihus og fortsetter:

- Vi er en medlemsorganisasjon for pensjonister. Og det er en gruppe som av ulike men helt naturlige årsaker ofte ikke kan ta på seg verv som strekker seg over lengre tid.

- Hvordan opplever du det som skjer?

- Det virker som om ting skjer fordi noen omgås hverandre og snakker sammen. At dette er politikk og ikke EØS og anbudsregler. Du skal være forsiktig med å si sånt, men vi sitter med en følelse av at sånt er det.

PFO har klaget på beslutningen om å overlate drifta av Hornemannsgården til, men saken blir også politikermat når formannskapet møtes neste uke.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) vil imidlertid ikke kommentere saken overfor Nettavisen.

«Klagen og det juridiske videre blir det stilt spørsmål fra Sissel Trønsdal til formannskapet neste uke. Du kan jo høre med henne», skriver hun i en SMS til Nettavisen.

Otterviks partifelle Trønsdal har ikke så mye mer tilføye:

- Jeg vil rett og slett spørre rådmannen om hva som skjer i saken. Vi vet ikke så mye mer enn det vi leser i avisa.

Utsetter kontraktsignering

Hos rådmannen får vi litt mer håndfast informasjon.

- Det er ferietid så jeg kan ikke svare deg på alt nå, men det som er sikkert er at det ikke vil bli skrevet noen kontrakt før klagen fra PFO er behandlet, sier Olaf Løberg som er kommunaldirektør for finans og ansvarlig for innkjøp i Trondheim kommune.

Han forteller at det bare var PFO og Trondhjems hospital som leverte inn tilbud. De er deretter blitt vurdert på fem kriterier, blant annet samarbeid med frivillige organisasjoner, samarbeid med kommunens enheter, brukerstyrte aktiviteter og hvordan Hornemannsgården kan bidra til å utvikle Trondheim som en aldersvennlig by.

- Dette er en konkurransen om hvilken kvalitet som kan leveres til en fast pris. Ingen har kunnet prise seg under den andre, presiserer Løberg.

- Hvordan stiller kommunen seg til at PFOs medlemmer ikke vil samarbeide med Trondhjems hospital?

- Det kan jeg ikke si noe om nå, men vi må huske på at flertallet av byens eldre ikke er medlemmer av PFO.

Trondheim kommune har ifølge Statistisk sentralbyrå 26.694 innbyggere over 67 år per 1. januar 2019.

Heller ikke Trondhjems hospital vil kommentere boikott-trusselen.

- Dette er nå en sak mellom Trondheim kommune og PFO. Vi forholder oss til at de har klaget på at vi vant anbudet. Så er jeg sikker på at dette vil ordne seg når ting roer seg, sier styreleder Valborg Ellen Sund.