Det er nå et markant stemningsskifte i boligmarkedet. Nye tall viser at folk i stor grad har endret sine oppfatninger om pris og marked bare siden jul.

I en undersøkelse gjort av NBBL (Norsk boligbyggelag) sier nå nesten to av tre at de forventer stigende boligpriser. NBBL gjør disse undersøkelsen månedlig, og det er nå tredje måned på rad andelen som tror på økte boligpriser vokser.

Les også: Skal vi danse-dommer kan sette ny prisrekord: Se bildene av funkispalasset:

Mens det nå er 58 prosent som tror på økte boligpriser, trodde 44 prosent dette i november. NBBL beskriver dette som en «betydelig oppgang som indikerer økt etterspørsel og temperatur i boligmarkedet».

NBBLs boligmarkedsbarometer, en slags temperaturmåler for markedet, er doblet fra om lag 10 for et år siden til nesten 22 nå. Mens flere tror på økte priser, tror færre på økt rente.

Boligbarometeret er nå på sitt høyeste nivå siden det ble innført for to år siden, forteller Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. Barometeret reflekterer tre faktorer som påvirker boligmarkedet: prisforventning, renteforventning og graden av stabilitet i arbeidsmarkedet.

Les også: Trondheim kommune: Nå blir det forbudt å bygge for små parkeringsplasser

- Økt press

- Disse to faktorene kan gi økt press på visningene utover våren, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Hele åtte av ti tror nå på stigende boligpriser i Oslo, mens kun to prosent forventer prisfall. (Resterende 18 prosent venter uendrede priser eller har ingen formening).

- Når vi samtidig vet at det har blitt regulert og igangsatt færre boliger i Oslo de siste årene, så er det betenkelig. Allerede i dag sliter mange med å etablere seg på boligmarkedet i hovedstaden. En ny runde med høy prisvekst vil derfor være meget uheldig, sier Christian Frengstad Bjerknes.

Les også: Mia Gundersen får ikke solgt: Kan havne i gigantisk boligskvis

Han sier at NBBLs egen fundamental-analyse, fra desember, tilsier en flat prisutvikling i 2020, men at ny optimisme i markedet kan endre dette, og særlig i Oslo.

- Selv om vi nå fullfører mange boliger i Oslo, vil tilbudet vil falle på sikt, for det tar lang tid å ferdigstille nye boliger. Det er høye priser allerede, og med økt befolkningsvekst vil tilbudet bli mindre enn etterspørselen på sikt, sier Bjerknes til Nettavisen.

- Påvirker det markedet i seg selv at folks forventninger endrer seg?

- Ja, de psykologiske faktorene har betydning. Vi prøver å fange opp dette. Hvordan folk oppfatter markedet, påvirker også markedet.

Rente-optimisme

Så sent som i desember forventet 63 prosent av husholdningene økte rentekostnader kommende år, mot 47 prosent nå. Det er i stor grad de eldre respondentene som har endret rentesyn, ifølge NBBLs tall. I motsetning til tidligere har de nå mindre tro på renteoppgang enn yngre husholdninger.

Den tredje og siste faktoren i boligmarkedsbarometeret tar temperaturen på arbeidsmarkedet/norsk økonomi ved å måle troen på egen jobbsikkerhet. Kun seks prosent er bekymret for å miste jobben neste 12 måneder. Denne faktoren er stabil og indikerer at nordmenn har god tro på egen og landets økonomi.

- Flere på visning

Administrerende direktør Karsten Onsrud i Aktiv eiendomsmegling bekrefter at temperatur i markedet har økt etter jul.

- Det er flere på visninger, og vi merker en økt positivitet etter etter jul. Signalene nå sier jo at rentetoppen er nådd, og arbeidsledigheten er lav. Det er de to faktorene som betyr mest for troen på boligmarkedet, så NBBLs barometer stemmer godt med hva vi opplever nå.

Det er mange som vurderer å gå ut i markedet nå, forteller Onsrud.

- Vi har hatt en markant oppgang i antall salgsoppdrag de siste tre månedene. Forbereder seg og vil være tidlig ute.

Onsrud deler Bjerknes' bekymring om økte riser i Oslo:

- Det bygges og tilføres for lite av nye boliger i forhold til befolkningsveksten. Tilbudet blir lavere enn etterspørselen og da vil jo prisene gå opp.