Gå til sidens hovedinnhold

Tror ikke på ny lakse-bonanza

Professor Frank Aasche tror ikke på noen ny bonanza for norske oppdrettsselskaper.

Professor Frank Aasche ved Høyskolen i Stavanger har tro på norsk oppdrettsnæring. Likevel heller han kaldt vann i årene på de som tror at bransjen kan komme tilbake til de gode tidene som rådet for noen år tilbake.

Aasche har fiskeri som spesialfelt. Tirsdag holdt han foredrag i regi av Norske Finansanalytikeres Forening om norsk oppdrettsnæring. Han poengterte at laks ikke lenger er en luksusvare forbeholdt de få, men en volumvare.

Ikke lenger luksusvare

Som eksempel viste Aasche til at laks ikke lenger er en så attraktiv råvare for norske elitekokker når de konkurrerer internasjonalt.

- Laks kan vi ikke bruke lenger. Det er for trivielt, sa en kokk jeg snakket med.

Under den siste boomen i 2000, trodde mange at oppgangen med høye aksjekurser og gode priser for konsesjoner, kunne vare. Men ifølge Aasche, vil prisene på laks følge produksjonskostnadene, og bransjen vil fortsatt være svært syklisk, og utsatt for store valutasvingninger.

- Man må ta hensyn til disse svingningene, sa Aasche, som tror at avkastningen fra oppdrettsnæringen i det lange løp vil være den samme som på børsen generelt.

- Norge vil lykkes

Professoren mener likevel at Norge har de beste forutsetninger for å lykkes i konkurransen med utlandet. Norge har klart å svare på utfordringen fra Chile, og er igjen verdens største produsent av oppdrettslaks. Canada og England ligger langt bak.

-Dette til tross for at vi har hatt kontinuerlige handelshindre gjennom hele nittitallet, sa han.

Aasche tror norsk oppdrettsnæring står overfor store endringer. Vertikale integrasjon er stikkordet. Det vil si at oppdrettere etter hvert også må ta seg av bearbeiding av fisken.

Omveltning

I Frankrike har de store supermarkedskjedene nå 80 prosent av detaljistmarkedet.

- Den typen kjøpere som norske produsenter solgte til på begynnelsen av nittitallet, finnes ikke i dag. De finner vi nå i Ukraina, sa Aasche.

Han mener det ligger store skalafordeler i en strukturendring der oppdretterne også tar mer av bearbeidingen. Ikke minst er det mye å hente på bedre koordinasjon av aktivitetene, mener han.

Reklame

Black Week: De beste motekuppene du gjør nå