DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen tror oljemarkedet er på vei ut fra intensivavdelingen og er på vei til å bli friskmeldt.

Det er i så fall gode nyheter for Norge og norsk økonomi, som har opplevd at statens inntekter fra oljeindustrien har blitt strupet som følge av oljeprisfallet.

Finansdepartementet har allerede anslått at norsk økonomi får 157,4 milliarder mindre i oljeinntekter i år enn i 219, som følge av en snittpris på 33 dollar per fat i 2020.

Med en verden i og på vei ut av nedstengning på grunn av spredningen av koronaviruset, finnes det fortsatt store mengder overflødig olje. Men frykten for at globale oljelagre skal bli helt fylt opp, blir mindre og mindre. At OPEC og samarbeidslandene, anført av USAs Donald Trump har ryddet opp i overproduksjonen, skal ha mye av æren for det.

– Trump har gått fra å være en dedikert hater av OPEC til å bli deres de facto leder, og har virkelig samlet troppene og koordinert kuttene. Mye har blitt snudd på hodet på kort tid, sier Martinsen i et DNB-webinar tirsdag.

Den amerikanske presidenten la i april press på oljekartellet og maktet å tvinge frem dype kutt i oljeproduksjonen. Det skjedde i en måned da det hver dag var et overskudd på 26 millioner fat, ifølge DNBs estimater. Senere samme måned måtte til og med amerikanske oljeprodusenter betale for å bli kvitt oljen.

Nå tror DNB at mengden overflødig olje globalt vil synke til 11 millioner fat per dag i mai og til 3 millioner fat per dag i juni.

Les mer: Equinors milliard-skandale kjent i årevis, men politikerne har lukket øynene

Overrasket over Putins grep

Martinsen og resten av DNBs råvareanalytikere tror at oljemarkedet allerede i juli kommer til å være omtrent i balanse, altså at det ikke er noen stor volumforskjell mellom tilbud og etterspørsel etter olje. Så tidlig som i august kan det faktisk bli manko på olje.

– Vi druknet i olje i april, men allerede i juni eller juli er vi nesten i balanse. Den rekordraske rebalanseringen skjer på grunn av OPEC-kuttene, slutt på nedstengning og en bedring i etterspørselen fra bunnen i april. Vi kommer raskt ut av sumpen vi var i, sier Martinsen.

Oljekartellet OPEC og samarbeidslandene, inkludert Norge, samarbeider om å redusere verdens oljetilbud med 9,7 millioner fat hver dag i mai og juni, noe som i sin tur avkorter oljeproduksjonen. Når etterspørselen etter olje øker, vil oljemarkedet raskt bli friskmeldt, og vi kan komme til å se en tilbudsunderskudd på 3,7 millioner fat per dag i fjerde kvartal - de siste månedene av året.

Les mer: Advokater skeptiske til Aker BPs massetesting av offshoreansatte

Martinsen er overrasket over at OPEC-landene faktisk ser ut til å kutte omtrent så mye som de lovet. Statistisk sett overholder OPEC-landene normalt 80 prosent av kuttene som loves, mens samarbeidslandene - anført av Russland - normalt kun gjennomfører 50 prosent av lovnadene.

Ettersom Russlands president Vladimir Putin i større grad enn før har vært involvert i prosessen på øverste politiske nivå med Trump og saudiarabiske Mohammed bin Salman, er det større press på Russland til å følge opp. Det har resultert i et 20 prosent flatt kutt i all russisk oljeproduksjon.

– Dataene våre tyder på at Russland vil overholde 90 prosent av kuttene. Det er overraskende, sier analytiker Martinsen.

Les også: Svenskene med revolusjonerende planer i Afrika og Asia: – Norge kan bli hengende etter

Oljepris på 65 dollar fatet i sikte?

Analytikeren tror vi kommer til å se at olje blir mangelvare i 2021 på grunn av langvarige produksjonskutt fra OPEC og samarbeidslandene. I 2022 kommer oljeetterspørselen være tilbake på nivåene fra tiden før koronakrisen, samtidig som verden vil streve med tilbudssvikt, lave investeringsnivåer og permanent nedstengt produksjonskapasitet.

Martinsen forventer at oljeprisen stabiliserer seg på 35 dollar fatet i tredje kvartal og videre til 43 dollar fatet i fjerde kvartal.

For 2021 tror analytikeren at verden kan få en gjennomsnittlig oljepris på 50 dollar fatet, og at prisen vil strekke seg videre til 65 dollar fatet i 2022 på grunn av et stramt oljemarked og potensielt for lite oljeproduksjon sammenliknet med etterspørselen.

– Vi kan potensielt utfordre den globale produksjonskapasiteten når etterspørselen normaliseres, og da må man opp på prisnivåer som stimulerer til mer produksjon på kort sikt, sier Martinsen.

Les også: Disse gutta har kostet oss nesten like mye som hele korona-epidemien