Gå til sidens hovedinnhold

Tror på lav rente i to år

Norges Bank tror ikke det ligger an til noen prisgalopp her til lands til tross for den lave renta. Først til sommeren kommer det første rentehoppet, spår ekspertene.

Det går fram av den siste inflasjonsrapporten fra Norges Bank, som ble publisert samtidig som sentralbanken besluttet å holde renta uendret onsdag klokka 14.

Ingen prisgaloppi sikte

Stortinget har gitt Norges Bank mandat til å fastsette renta slik at inflasjonen justert for energivarer og avgifter blir 2,5 prosent to år fram i tid. Det målet regner sentralbanken med å treffe til tross for at temperaturen i norsk økonomi er på vei opp. Den viktigste stimulansen kommer fra det private forbruket, som har økt kraftig i kjølvannet av renteraset det siste året.

I sin analyse av prisveksten legger sentralbanken til grunn at renta utvikler seg i tråd med det aktørene i pengemarkedet venter seg. Det innebærer at den korte pengemarkedsrenta holder seg rundt 3 prosent fram til sommeren 2004, for så å øke til 3,75 prosent ved juletider. Året etter ventes renta å stige til 4,5 prosent.

Hyggelig rente i to år

Eller sagt med andre ord: Norske lånekunder kan vente seg bankrenter på under 5 prosent i lang tid framover dersom spådommen fra Norges Bank slår til. Først et godt stykke ut i 2005 vil bankrenta krype over 5 prosent, men også da vil rentenivået være hyggelig lavt i forhold til det vi har sett de siste årene.

Renta for et boliglån innenfor 60 prosent av takst ligger vanligvis noen tidels prosentpoeng over pengemarkedsrenta.

- Rentehopp til sommeren

- Sentralbanken ser ikke for seg renteøkning før neste sommer, det ligger i den banen som skisseres i inflasjonsrapporten, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til TV 2 Nettavisen.

Bruce påpeker at Norges Bank fort kan komme til å bli overrasket over lønnsveksten neste vår, og at dette kan forsinke renteoppgangen.

- Norges Bank legger opp til en lønnsvekst på 4,25 prosent, mens de fleste andre tror lønnsveksten vil havne lavere. Hvis de, som vi tror, blir overrasket på nedsiden her, så kan det føre til at renteøkningene må komme senere, sier Bruce.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping