Gå til sidens hovedinnhold

Tror rentefesten blir langvarig

Rentefesten er ikke over på lang tid ennå, skal vi tro forskerne i Statistisk sentralbyrå. Også forbruksfesten er ventet å fortsette neste år.

I august satte Norges Bank ned styringsrenta til rekordlave 3 prosent. De aller fleste økonomene tror på et nytt rentekutt allerede 17. september.

Spår nytt rentekutt
Den spådommen støttes av ekspertene i Statistisk sentralbyrå (SSB). I den kvartalsvise rapporten Økonomiske Analyser, som ble publisert torsdag, spår SSB en pengemarkedsrente helt ned mot 2,75 prosent i løpet av høsten.

”Fortsatt lavt aktivitetsnivå og fravær av inflasjonspress trekker i retning av at Norges Bank setter ned renten ytterligere”, heter det i rapporten.

Rentefest også i 2004
Svært mange økonomer har spådd en kraftig renteøkning neste år. Det tror SSB-forskerne ikke på. Gjennomsnittlig pengemarkedsrente i 2004 er anslått til 3,1 prosent. Det tilsvarer en styringsrente fra Norges Bank på 2-tallet.

Først i 2005 ventes renta å ta seg opp til et mer normalt nivå på 4-5 prosent.

Fortsatt forbruksfest
Den rekordlave renta har allerede gitt seg utslag i et kraftig oppsving i det private forbruket. Og forbruksfesten, den kommer til å fortsette neste år.

Mens forbruket ventes å stige med ”bare” 3,3 prosent i år, spår SSB en økning på hele 5 prosent i 2004. Det er ett prosentpoeng mer enn anslaget gjort for bare tre måneder siden.

Arbeidsledigheten har steget bratt det siste året. SSB tror ikke på noen bedring i løpet av høsten for de ledige. Men tidlig neste år kommer omslaget, og ledigheten vil falle moderat ut over i 2004 og 2005, spår byrået.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene