Storbanken er ute med en ny valutaprognose, etter å ha spurt finansinstitusjoner og bedrifter. Og her fremkommer det at kronen ventes å svekke seg fra dagens nivåer rundt 10,10 mot 1 euro til 10,30 kroner ved utgangen av året.

Da er vi omtrent på de svakeste nivåene vi var på i oktober. Mot dollar ventes en mindre svekkelse, fra 9,10 i dag til 9,20. Da snakker vi om hva de profesjonelle aktørene i valutamarkedet må ut med hvis de vil veksle inn kroner. Vanlige folk kan plusse på en del i form av vekslingsgebyrer og dårligere vekslingskurser.

Men, i 2020 og 2021 kan det bli billigere utenlandsferier, og spesielt i USA. Etter den ventede kronesvekkelsen frem mot nyttår, spår SEB at kronen kan styrke seg til 10 kroner mot euro innen utgangen av 2020 og til 9,70 innen utgangen av 2021. Vi er imidlertid fortsatt på historisk svake kronenivåer mot euroen.

Les også: DNB spår nye bunnivåer for kronen

Ned mot 8 kroner

Men mot dollaren kan kronen styrke seg enda mer, fra 9,10 i dag via 8,55 om ett år og sterke 8,08 om to år. Hvis denne spådommen slår til, betyr det isolert sett 11 prosent billigere USA-ferier i 2021 sammenliknet med i dag. Kronen har ikke vært så sterk mot dollar siden sommeren 2018 (se grafen under).

SEB skriver videre at innenlandske investorer stort sett er nøytralt posisjonert i kroner. Det skulle bety at de verken har stor nettogjeld eller store nettofordringer i kroner eller valuta. På den måten reduseres behovet for å sikre seg i valutamarkedet.

Men mange er forundret over den svake norske kronen, som har svekket seg de seneste seks-syv årene. SEB, med sjefstrateg Erica Dalstø i spissen, peker på flere strukturelle årsaker til en tilsynelatende svak krone

Les også: Rekordsvak krone gir oppdrettsnæringen milliardgevinst

Lavere overskudd

Norges handelsoverskudd med utlandet har minsket. Det vil si at forholdet mellom hva vi eksporterer av varer og tjenester og hva vi importerer, har falt. Det har gjort kronen mindre attraktiv.

Den svake svenske kronen må også ta sin del av skylden, de to valutaene går ofte i tospann.

Les også: Svensk rente mot null - kan svekke norske kroner

Men SEB tror fortsatt at vår oljeavhengighet er positivt for kronen. Andre har her pekt på at omstillingen til en grønn og mer klimavennlig økonomi kan ha svekket kronen.

Når det gjelder fremtidsutsiktene, venter SEB at utsiktene for den globale veksten vil dominere valutamarkedet i 2020. Den svenske storbanken er ikke lenger like bekymret for en større internasjonal nedtur, og det kan den norske kronen nyte godt av.