I 2022 sparte Trumf-medlemmene 1,44 milliarder i bonus. Dette skriver kjeden i en pressemelding.

– For oss er det viktig at kundene er klar over bonusen sin og finner gode måter å bruke bonusen på. Det er jo medlemmenes penger, og jo flinkere de er til å bruke bonusen, jo mer attraktivt fremstår jo også medlemskapet, sier Kristin Bigseth, daglig leder i Trumf.

Stabil vekst

Trumf er Norgesgruppens bonusordning, som eier butikkene Kiwi, Meny, Spar og Joker. Trumf har 2,5 millioner medlemmer, hvor 2,3 millioner av kundene er aktive.

– Vi har hatt stabil vekst i antall nye medlemmer de siste årene, med en særlig økning gjennom pandemi-perioden. Det siste året med økonomisk og politisk uro og økte kostnader har også bidratt til at kundene er blitt mer bevisst Trumf-medlemskapet sitt og fordelene som følger med, forteller Kristin Bigseth.

Kjøpeutbytte for Coop-kunder

Coop kom også med sine tall for 2022 tirsdag morgen. Kjeden utbetaler et kjøpeutbytte til Coops medeiere.

I år blir det utbetalt 1,3 milliarder norske kroner som ble opptjent i 2022.

– Vårt formål er å skape medlemsnytte og verdi for våre medlemmer. I Coop er vi stolte over å være annerledes, og spesielt når overskuddet i samvirkelagene skal deles og medeierne får sitt kjøpeutbytte. Det skal lønne seg å velge Coop, sier Geir Jostein Dyngeseth, direktør Organisasjon og medlem i Coop Norge.