- Det Trump har gjort er uten sidestykke i USA. Men det skyldes et ønske om å blåse opp økonomien for å være populær hos velgerne, sier sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen, til Nettavisen.

I slutten av forrige uke kom de endelig tallene for USAs økonomi i 2018. De viste at den amerikanske økonomien, målt gjennom brutto nasjonalprodukt, vokste 2,6 prosent.

Bedre enn EU-kjempene

Det er frisk vekst for en stor, moden økonomi som den amerikanske. Det er imidlertid ekstra imponerende når man sammenlikner med EU-landene, som tradisjonelt har ligget på omtrent samme veksttakt som USA.

I 2018, det første hele året med Donald Trump som president i USA, var nemlig kontrasten enorm.

  • Økonomien til Storbritannia inkludert Nord-Irland steg 1,4 prosent i 2018, altså bare litt over halvparten av veksten til USA.
  • Tyskland vokste også 1,4 prosent i 2018.
  • Italia vokste på sin side skarve én prosent.
  • Frankrike var "best" av de fire store EU-landene med en BNP-vekst på 1,5 prosent.


Disse fire landene utgjør over halvparten av befolkningen og økonomien i EU.

Du kan lese flere økonomisaker fra Nettavisen.Økonomi her.

Trump-effekten

Økonomene mener en stor del av forklaringen skyldes Trump og da hovedsakelig det store skattekuttet han fikk gjennom Kongressen i fjor.

- USA vedtok store skattekutt i starten av 2018 og det er kommet ut til folk og bedriftene. Den stimulansen har vi ikke hatt i Europa, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank1 Markets, til Nettavisen.

Det samme sier Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Les også: Historiens lengste oppgang i amerikanske børshistorie

- Trump kan godt slå seg på brystet og si at han har bidratt til at veksten var høy i fjor. Uten de finanspolitiske tiltakene hadde trolig veksten vært rundt 0,75 prosent lavere. Hissige skattekutt og en ekspansiv finanspolitikk har skapt god vekst i USA. Samtidig har økonomien i USA allerede god fart. Det er selvforsterkende, sier Olsen.

Enestående

Begge økonomene understreker at et slikt skattekutt, som kom på et tidspunkt hvor amerikansk økonomi allerede gikk kjempebra, er uhørt.

- Vi har aldri sett noe slikt før. Det at man på toppen av en langvarig konjunkturoppgang pøser på med skattekutt som gir ekstra store budsjettoverskudd, er helt unikt i amerikansk sammenheng, sier Andreassen.

Arbeidsledigheten er det laveste på femti år i USA, men budsjettunderskuddet, som i dag er på seks prosent, er mye høyere enn normalt. Det strider mot normal økonomisk tenkning, som tilsier at når det er gode tider, skal man stramme inn, ikke gi mer gass, slik Trump har gjort.

- De tiltakene Trump har kommet med er egentlig vært ganske sinnssyke. De er ikke kommet i nærheten av en slik finanspolitikk i Europa. Dette er tiltak man vanligvis gjør under en økonomisk krise, sier Olsen.

Ikke imponert

Men tross at Trumps politikk i vesentlig grad har bidratt til knallveksten i USA, mener ikke Andreassen at presidenten har noen grunn til å skryte.

- Det er ikke noe kunst å skape vekst i økonomien ved å øke den offentlige pengebruker eller ikke ta inn skatter. Det er ikke noen Trump-effekt utenom at han har fått flertall i kongressen for store budsjettunderskudd. På et eller tidspunkt er det nødvendig å få bedre balanse i budsjettet og da må utgiftene kuttes eller skatteinntektene heves, sier Andreassen.

Olsen peker på sin side på at USA tross alt har en stor fordel overfor andre land når de skal ta øke gjelden.

Ettersom de har dollaren som valuta, hele verdens reservevaluta, kan de ta opp store lån uten å bli straffet med høye renter i finansmarkedene, slik mange euroland blir.

- USA kan gjøre mye uten å bli straffet av finansmarkedene og betale mer renter. For andre land er det en disiplinerende faktor. Men også USA må jo betale tilbake pengene de har lånt på et tidspunkt, sier Olsen.

Europa: Enkelthendelser tynger

Mens vi vet ganske godt hva som skyldes den kraftige veksten i USA, er usikkerheten større knyttet til hvorfor europiske land har så svak vekst.


Økonomene viser imidlertid til at en lang rekke enkelthendelser gjennom året som gikk som holder veksten nede i Europa.

  • Brexit skaper usikkerhet, mest for Storbritannia, men også for hele økonomien i Europa.
  • En ny, populistisk regjering i Italia bidrar også til å gjøre investorene skvetne.
  • Bilindstristrien, Europas viktigste næring, har vært rammet av en omlegging i utslippstillatelser, slik at bilproduksjonen falt mot slutten av fjoråret.
  • Frankrike har vært rammet av store protester fra de såkalte "Gule vestene", som har ført til at landet i perioder har vært lammet.
  • På toppen av dette har den tyske økonomien vært hindret av lav vannstand på Rhinen, noe som har hindret transporten på denne viktige vannveien.

- De forskjellene landene har ulike forklaringer. Samtidig virker det som om nedgangen i Kina ha rammet Europa mer enn USA, sier Olsen.

Med andre kan det se ut som om handelskrigen mellom USA og Kina, også den initiert av Trump, rammer Europa i større grad enn USA.

- Det kan virke som om det har lagt en demper på sentimentet, sier Nordea-økonomen.

Du kan lese flere økonomisaker fra Nettavisen.Økonomi her.