Gå til sidens hovedinnhold

Trumps USA slår økonomisk knockout på EU

Donald Trumps ville grep var dømt nord og ned. Nå viser tallene at ekspertene kan ha tatt grundig feil.

- Man har advart om at politikken til Trump vil gi høyere inflasjon og dermed høyere renter. De siste tallene tyder på at det ikke har ikke vært tilfelle, sier sjeføkonom Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank Markets, til Nettavisen.

Siden Donald Trump tiltrådte som president i USA for litt over to år siden, har han drevet en økonomisk politikk som bryter med de fleste økonomiske lærebøker. I stedet for å stramme inn i en periode med høy økonomisk vekst, han man gitt gass. Skatten er blitt kuttet kraftig og finanspolitikken har vært ekstremt ekspansiv.

Les også

OECD mener 46 prosent av alle jobber vil endres radikalt: - Blir mye mer dramatisk

Lavere inflasjon

Ekspertene advarte om det ville føre til kraftig inflasjon, slik at sentralbanken Federal Reserve måtte heve renten kraftig.

Det har imidlertid ikke skjedd.

- Inflasjonsveksten de siste seks månedene har faktisk avtatt, ikke økt, slik de fleste har ventet. Samtidig ser vi at lønnsveksten til amerikanske arbeidere har steget, slik at kjøpekraften har bedret seg, sier Jullum.

Den lavere inflasjonen, altså hvor mye prisene stiger i løpet av et år, betyr at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kunne ta en pause fra rentehevingene. Det igjen gjør det billigere enn ellers å låne penger.

Les også

Nordmenns gjeld har eksplodert. Det skaper bekymring i Washington

Høyere vekst

På toppen av dette kan Trump glede seg over andre gode økonomiske nyheter.

Den amerikanske økonomien har vokst 3,2 prosent i de siste 12 månedene, ifølge tall fra første kvartal. Det er nesten tre ganger så mye som den veksten i EU i samme periode.

På toppen av dette er det amerikanske arbeidsmarkedet råsterkt. Arbeidsledigheten er på sitt laveste på femti år.

- Under Trump er det en betydelig stimulans fra det offentlige budsjettet, og politikken virker veldig ekspansiv. Man gir gass i en situasjon der økonomien allerede er veldig sterk. At inflasjonen likevel er moderat tyder på at det er var mer slakk i den amerikanske økonomien enn man har trodd, sier Jullum.

Les også

IMF mener handelskrigen truer verdensøkonomien

Høy pengebruk

Den voldsomme pengebruken til Trumps USA har imidlertid en stor ulempe, statsgjelden til landet har økt kraftig og er nå på rekordhøye 22.000 milliarder dollar.

Men enn så lenge er dette et mindre problem enn man kanskje skulle tro, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

- Renten som USA betaler på pengene de låner er veldig lav. Skattelettene og den økte pengebruken gir underskudd og utsikter til en gigantisk gjeld. Men det virker som om de inntil videre kan unne seg det, sier Haugland.

- Mange har ment at den kraftige pengebruken til Trump og co ikke er bærekraftig. Er dette egentlig god politikk?

- Pengebruken ser ikke bærekraftig ut i det hele tatt, men det kan hende at USA kan leve med det. De kan i hvert fall leve lengre med det enn de aller fleste land, sier Haugland.

Les også

Trumps USA knuser EU-stormaktene: - Enestående

Handelskrigen

Trumps handelskrig med Kina har riktignok skapt problemer, men paradoksalt nok ser USA ut til å klare å ri av stormen bedre enn Kina og Europa. Jullum i Danske Bank tror at den svake økonomiske veksten i EU delvis handler om at de rammes av handelskrigen.

- Vi tror er at svekkelsen i den økonomiske veksten i Tyskland handler om at tyske produsenter rammes av nedgangen i Kina, som følge av blant annet handelskrigen, sier Jullum.

Det er imidlertid ikke et like stort problem for USA.

- USA er en mer lukket økonomi og er ikke like påvirket av handelskrigen. Ved siden av det er det enorm optimisme blant de mindre bedriftene i USA, blant annet som følge av skattelettene, sier han.

Lav rente i EU

Haugland påpeker på sin side på at det er også helt andre grunner til at USAs økonomiske vekst bør være sterkere enn EUs.

- Befolkningsveksten i eurosonene er lavere enn i USA. Hvis du ser på økonomiske veksten per kapital er ikke bildet så forskjellig. I normale tider bør den økonomiske veksten i USA ligge et prosentpoeng over EU, sier hun.

Men samtidig er styringsrenten i eurosonen fortsatt på rekordlave -0,4 prosent, mens Fed har hevet den hele ni ganger siden 2015 og den ligger nå på 2,25-2,50 prosent.

- Man kan si at veksten i eurosonen er grei, men man burde egentlig forvente noe mer når rentene er så ekstremt lave. De er veldig sårbare hvis det kommer en økonomisk nedtur, mens USA vil ha mye mer slagkraft, sier Haugland.

Kommentarer til denne saken