Trygdebudsjettet fortsetter å ese ut. Neste år forventer regjeringen å bruke 104 milliarder kroner på uføretrygd. I 2009 brukte staten 59 milliarder kroner på uføretrygd.

Til sammenligning er inntektene fra olje- og gassnæringen kraftig ned, til 75,1 milliarder kroner. Det betyr at uførebudsjettet er 30 prosent høyere enn statens samlede inntekter fra olje- og gassnæringen.

Les alt om statsbudsjettet her.

Totalt forventer regjeringen at det vil bli omtrent 3600 flere mottagere av uføretrygd det neste året. Ifølge faktaboken om arbeidsmiljø og helse er det i økende grad psykiske lidelser som fører til både sykefravær og uføretrygd.

I fjor var det 36.685 personer som fikk innvilget uføretrygd. Men det er hvert år en stor andel som flyttes over til alderspensjon.

Les også: Så mye dyrere blir biler i 2021 - elbiler får ny avgift

363.300 på uføretrygd

«De største helseutfordringene blant norske yrkesaktive, både når det gjelder omfang og kostnader i form av redusert helse, sykefravær og uførhet, er muskel- og skjelettlidelser og let- tere psykiske plager som angst og depresjon.

Forekomsten av muskel- og skjelettlidelser har ikke endret seg de siste 20 årene, mens forekomsten av psykiske plager har økt noe siden 2009.

Psykiske lidelser har de senere årene blitt mer utbredt som medisinske diagnoser i til- knytning til både sykefravær og uføretrygd.» skriver regjeringen i statsbudsjettet.

Etter ordningen for arbeidsavklaringspenger ble omgjort i 2019, har en del gått over til uføretrygd. Av dem som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i 2. kvartal 2019 var det 4 av 10 som sto i arbeid seks måneder etterpå.

Les også: Kutter nettolønnsordningen: – Et svik

54.300 flere på uføretrygd

Siden Solberg-regjeringen la frem sitt første statsbudsjett i 2014, har antallet uføretrygdede økt fra 309.000 personer til 363.000 personer i 2021. Det tilsvarer en økning på 54.300 personer.

Det er flere kvinner som mottar uføretrygd enn menn. 12,3 prosent av kvinner i alderen 18-67 mottar uføretrygd. Til sammenligningen er det tilsvarende tallet for menn 8,4 prosent.

Det er spesielt blant de yngre det er sterkest økning. I 2007 var det 1,1 prosent av personer under 30 år som mottok uføretrygd. Men dette har økt til 2,4 prosent i 2019.

Les også: Slik påvirker statsbudsjettet din økonomi