Trygdekrav bør skjerpes

Nordmenn flest tror flere vil komme i arbeid dersom kravene for å motta trygd skjerpes.

30.12.10 21:32

Oslo (ANB): Hele 66 prosent mener det vil hjelpe å skjerpe trygdekravene, viser en undersøkelse som Synovate har utført for Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.

Derimot tviler de fleste på om lavere trygdesatser vil få flere over i jobb. Bare 38 prosent mener at lavere satser kan bidra til at færre går på trygd og flere kommer i arbeid, viser undersøkelsen.

Opplæring
- Da vi stilte spørsmålet for ett år siden var det 42 prosent som svarte det samme, så andelen har sunket, sier direktør Erik Dalen i Synovate, som er faglig ansvarlig for undersøkelsen.

- Langt flere har tro på mykere virkemidler. Ni av ti spurte mener opplæring, etterutdanning og bedre tilrettelegging i arbeidslivet har mer effekt. Nesten like mange peker på behovet for å begrense frafallet i skolen og aktiv oppfølging fra myndighetenes side, sier Dalen.

Positivt
- De tiltakene folk har mest tro på er jo også sentrale i avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, som er en bred fellesdugnad for å redusere langtidsfraværet og avskallingen fra yrkeslivet, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Han synes det er svært positivt at så mange av de spurte legger vekt på viktigheten av å begrense frafallet i skolen.

- 84 prosent tillegger dette stor eller ganske stor vekt. Folk flest har tydeligvis forstått at det ligger en stor fare i at så mange dropper ut av skolen, sier Oppegaard.

Å snu denne utviklingen mener han er avgjørende for en god rekruttering til arbeidslivet og for å trygge velferdsstatens økonomi.

Truer velferden
- Uten høy og dokumentert kompetanse vil vi i framtiden leve svært risikofylt, for kravene vil bare fortsette å øke. Andelen som står utenfor yrkeslivet kan ikke fortsette å stige, sier Oppegaard.

- Vi har bevilget oss stadig bedre velferdsordninger og skjøtet på med oljepenger. Men dagens ordninger er ikke bærekraftige, sier han og påpeker at tre bølger er særlig utfordrende: Eldrebølgen, migrasjonsbølgen og trygdebølgen.

- Hvis vi ikke gjør noe med dette, risikerer vi å havne i velferdsfellen, som betyr at vi ikke lenger vil ha råd til å holde det nivået vi har lagt oss på, sier Svein Oppegaard. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.