Flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt til fengsel for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land, ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Hun har fortsatt tillit til Nav-sjefen.

Kjenner du noen som er berørt av dette? Ta kontakt med Nettavisen her.

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Det viser en ny gjennomgang av praksis i Nav. Reglene for personer bosatt i utlandet har vært praktisert korrekt.

– Jeg beklager det naturligvis på det sterkeste, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til dem som siden 2012 er blitt rammet av myndighetenes feilaktige lovforståelse.

Hun holdt mandag en pressekonferanse sammen med Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch.

2.400 saker

Hauglie varsler at hun vil iverksette en ekstern gjennomgang for å granske hvordan EØS-regler kan ha blitt praktisert feil.

- Flere er urettmessig anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav som følge av denne feilen. På bakgrunn av anmeldelsene er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner, sier hun.

Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, ifølge Nav-direktør Sigrun Vågeng.

- Dette er veldig leit, og jeg beklager det naturligvis på det sterkeste, sier hun.

48 uriktige dommer

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch er det avsagt minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri. 36 av disse omfatter ubetinget fengsel, og den lengste skal være på åtte måneders fengsel.

Riksadvokaten sier han vil begjære gjenåpning av sakene og ber hvert politidistrikt skaffe seg oversikt.

Hauglie sier hun har tillit til Nav-direktør Sigrun Vågeng.

- Jeg vil også nå varsle at vi vil ta initiativ til en ekstern gransking av denne saken fordi vi må komme til bunns i hva det er som har skjedd, og hvordan vi kan unngå dette i framtida. Vi må gjøre alt det vi kan for å unngå at dette kan skje igjen, sier hun.

- De som er urettmessig straffet, eller har fått urettmessig krav om tilbakebetaling, skal få sin oppreisning for det.

Hauglie har tillit til Nav-direktøren

Hauglie understreker imidlertid at hun fremdeles av tillit til Nav-direktøren.

- Jeg har tillit til Vågeng, sa Hauglie på spørsmål fra NTB.

- Det som er viktig å si, er at dette har vært en feil som har pågått over tid, og som er avdekket av trygderetten og tatt tak i av Nav, sa statsråden.

Sigrun Vågeng (68) understreket følgende:

- Jeg kan forsikre alle om at vi tar denne saken på dypeste alvor.

- Totalt uakseptabelt

Erlend Wiborg (Frp), leder av arbeids- og sosialkomiteen sier feilen er totalt uakseptabel.

- Det at uskyldige mennesker har blitt dømt og enkelte har måtte sone fengselsstraff viser alvoret i saken. Det å bli uskyldig dømt på denne måten får store konsekvenser for den enkelte, den familie, yrkeskarriere og på det sosiale plan, sier han i en melding til Nettavisen.

Han ber statsråden raskest mulig komme til Stortinget for å redegjøre for saken.

– Jeg forventer derfor en fullstendig redegjørelse om hvordan dette har kunnet skje, hvordan vi forhindrer at noe lignende skjer igjen, men ikke minst hvordan man nå raskest mulig skal få renvasket disse som er uskyldig dømt og hvordan man skal gjøre opp den urett de er utsatt for, sier han.