Gå til sidens hovedinnhold

- Tull at nordmenn pensjoneres tidlig

NHO hevder at gjennomsnittsnordmannen går av ved fylte 59 år. Misvisende, sier Rikstrygdeverket, som mener avgangsalderen i Norge er over snittet i EU.

NHO-direktør Siri Bjerke framholdt på et presseseminar nylig at den reelle pensjoneringsalderen i Norge er nede i 59 år. Trygdedirektør Ola Heen Strømmen mener ifølge Dagens Næringsliv tallet er misvisende.

- Vi mener dette tallet ikke er en god indikator på utviklingen i pensjoneringsalderen, sier han.

Problemet er at Trygdeetaten opererer med to ulike beregningsmåter for den gjennomsnittlige pensjonseringsalderen. Tallet som NHO bruker er basert på gjennomsnittet for aldersgruppa 18 – 70 år, men beregningen er sterkt påvirket av endringer i befolkningssammensettingen.

Heen Strømmen foretrekker i stedet å bruke forventet pensjoneringsalder for en 50-åring i pensjonsdebatten. Dette tallet tar hensyn til forhold som dødelighet, tidlig uførepensjon og alderssammensetting i befolkningen.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping