Gå til sidens hovedinnhold

Tusenvis søker streike-unntak

HSH har mottatt om lag 2.000 søknader om dispensasjon for å få levert matvarer fra de konfliktrammede bedriftene.

Søknadene kommer fra sykehus, aldershjem, sykehjem, rusomsorgsinstitusjoner, barneverninstitusjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, fengsler, forsvarsinstitusjoner, storkiosker og cafeer.

Omlag 450 av søknadene kommer fra helse- og omsorgsinstitusjoner.

- Vi har idag jobbet på spreng med å ta imot og kategorisere søknadene som kommer fra institusjonene til våre medlemmer som er streikerammet, sier direktør Kim Nordlie i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon.

- Vi vil behandle dem så fort det lar seg gjøre og vi vil prioritere søknadene fra helse- og omsorgsinstitusjoner, der spørsmål om liv og helse må vurderes.

Nordlie legger til at behandlingen kan ta noe tid.

- Vi må vurdere hver enkelt søknad med hensyn til om det er kritiske varer, hvor lenge varelageret holder normalt og hvor lenge det kan holde ved noen omdisponeringer. Vi må derfor gå tilbake og spørre institusjonene som har levert søknad om dette, uttaler Nordlie.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot