– På ettermiddagen i går kom det et varsel fra Helsetilsynet om at vi måtte gripe inn i konflikten i dag før klokken ti, for å unngå fare for liv og helse. Jeg har dessverre ikke hatt annet valg enn tvungen lønnsnemnd, sier Persen.

Helsetilsynet mente at kompenserende tiltak med ambulansebil og -helikopter ikke var tilstrekkelig for å erstatte ambulanseflyene.

– Dette er en meget alvorlig situasjon, sier Persen.

Hun sier hun flyteknikerne har varslet at de vil gjenoppta arbeidet med umiddelbar virkning.

På bakgrunn av situasjonen i Luftambulansetjenesten HF vurderer Statens helsetilsyn at det vil oppstå fare for liv og helse i helsetjenesten som følge av den pågående arbeidskonflikten.

Nett på sak: Regjeringen må stoppe flystreiken nå - før den går ut over folks liv og helse

Kritisk for ambulansefly

Ambulanseflytjenesten er nødvendig for å sikre forsvarlig hjelp til pasienter med tidskritiske tilstander som har behov for transport over lange avstander.

Ambulanseflytjenesten er nødvendig for å sikre forsvarlig hjelp til pasienter med tidskritiske tilstander som har behov for transport over lange avstander.

Helsetilsynet har lagt vekt på at det vil ta noe tid før luftambulansetjenesten igjen har normal beredskap etter en avslutning av konflikten. Det peker også i sin vurdering på at eventuell bruk av ambulansebil og ambulansehelikopter ikke er et godt nok tilbud dersom ambulanseflyene tas ut av drift.

– Glad

– Luftambulansetjenesten HF er glad for at flyteknikerkonflikten er over og har pr nå normal beredskap. Men konflikten har følgekonsekvenser som kan gå ut over beredskapen ved enkelte baser, skriver Luftambulansetjenesten i en pressemelding.

Årsaken til dette er at reisetiden til basene kan ta mellom 6 og 12 timer. Noen av teknikerne som nå skal på jobb bruker rutefly og det kan ta tid.

– I tillegg har vi for tiden ikke backup-fly tilgjengelig , og det betyr at dersom noen av flyene får behov for uforutsett teknisk sjekk så har vi ingen erstatningsfly å sette inn. Periodisk vedlikehold har blitt utsatt og vil kunne få konsekvenser for tilgjengeligheten på flyene til etterslepet er hentet inn, skriver Luftambulansetjenesten.

Det var fare for at flyene i Alta, Kirkenes, Ålesund ville bli satt på bakken i løpet av ettermiddagen/kvelden dersom tekniker ikke rekker frem til basen før den tid, eller de får foretatt teknisk sjekk ved annen base i forbindelse med oppdrag. Flyene i Tromsø, Bodø, Brønnøysund og Gardermoen har normal beredskap med mindre noe uforutsett skjer.

Ved 12-tiden bekrefter Luftambulansetjenesten at flyteknikere er på plass på alle basene.

– Flyteknikerkonflikten vil fortsatt kunne få følgekonsekvenser siden vi ikke har backup-fly tilgjengelig. Dette betyr at dersom noen av flyene får behov for uforutsett teknisk sjekk så har vi ingen erstatningsfly å sette inn. Periodisk vedlikehold har blitt utsatt og vil kunne få konsekvenser for tilgjengeligheten på flyene til etterslepet er hentet inn, skriver Elin Åsbakk Lind, kommunikasjonsrådgiver ved Luftambulansetjenesten i en pressemelding.

Respekterer avgjørelsen

Til Nettavisen sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart at de respekterer at regjeringen vurderer situasjonen som så alvorlig at den har fattet denne beslutningen.

– Avstanden var betydelig, og det var ikke realistisk å bli enige i dag. Et akseptabelt oppgjør var et oppgjør som samsvarte med alle andre oppgjør i år, sier Lothe til Nettavisen.

Han sier vilkårene for flyteknikerne er gode, og at rekrutteringsutfordringer kan ha mange årsaker utover lønn.

– Dette lønnsoppgjøret gikk til konflikt på grunn av flyteknikernes altfor høye lønnskrav. Vi er avhengig av en samordnet lønnsdannelse i Norge for å trygge arbeidsplasser og sikre god lønnsvekst for alle. NHO Luftfart har et ansvar for å følge lønnsrammen og for at den norske frontfagsmodellen bevares, sier Lothe i en pressemelding.

Les også

Regjeringen må stoppe flystreiken nå - før den går ut over folks liv og helse

– Vi respekterer at regjeringen vurderer situasjonen som så alvorlig at den har fattet denne beslutningen, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.