Krigen i Ukraina, forsyningssikkerheten i Europa og sårt tiltrengte gassleveranser til Storbritannia og Tyskland har vært med i vurderingen rundt bruk av tvungen lønnsnemnd, bekrefter arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) etter at hun grep inn i oljestreiken.

– Med en opptrapping av streiken fra 6. juli og 9. juli ville 14 og 55 prosent av Norges daglige gasseksport ha falt bort. Dette er dramatiske tall med den kritiske energisituasjonen vi har i Europa, sier Marte Mjøs Persen til Nettavisen.

– For gassleveransene til Storbritannia og Tyskland, der Norge spiller en stor rolle, ville det hatt alvorlige konsekvenser, sier hun.

– Streiken rammer på et uheldig tidspunkt, og vi gjør vi alt som står i vår makt for å bidra til europeisk energisikkerhet med dette alvorlige bakteppet, sier hun videre. Hun opplyser at hennes departement har vært i kontakt med Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet om beslutningen.

Mjøs Persen understreker at hun mener partene skulle ha opptrådt mer ansvarlig og sier hun ikke er glad for at «ansvaret blir skjøvet over på regjeringen».

I en pressemelding tirsdag kveld sa arbeids- og inkluderingsministeren dette om tvungen lønnsnemnd:

– Det har ikke vært mulig for partene å finne en løsning. Jeg har derfor foreslått tvungen lønnsnemnd. Den varslede opptrappingen er kritisk i dagens situasjon, både med hensyn til energikrisen og den geopolitiske situasjonen vi står i med en krig i Europa.

På oppfordring fra arbeids- og inkluderingsministeren har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

Les også: Prisen på nordsjøolje har falt med nesten 10 prosent

Oljestreiken mellom Lederne og Norsk olje og gass startet 5. juli, og Lederne varslet opptrapping av konflikten fra 6. juli. Det var også varslet en ytterligere opptrapping fra 9. juli.

Med det varslede streikeuttaket fra 9. juli, ville over halvparten av Norges daglige gasseksport ha falt bort.

– Det er uforsvarlig å la gassproduksjonen stoppe opp i et så stort omfang som denne streiken de neste dagene anslås å medføre. Produksjonstallene faller dramatisk, og dette er meget kritisk i en situasjon hvor EU og Storbritannia er helt avhengig av energisamarbeidet med Norge, sier Persen i pressemeldingen.

UD: Fare for energiknapphet i Europa

Utenriksdepartementet påpeker at Russlands angrepskrig mot Ukraina har svært store konsekvenser for forsyningssikkerheten i mange europeiske land. Det er fare for ytterligere energiknapphet i Europa den nærmeste tiden. En reduksjon av norske gassleveranser vil forverre energikrisen og de politiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene, heter det.

– Partene er i utgangspunktet ansvarlige selv for å finne en løsning i slike saker, og det skal mye til før vi griper inn med tvungen lønnsnemnd. Men de alvorlige konsekvensene av de varslede opptrappingene har gjort at jeg ikke hadde annet valg enn å gripe inn, sier Marte Mjøs Persen.

Tre oljefelt stengt

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne tok fra midnatt ut 74 medlemmer i streik, noe som medførte at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst ble stengt.

Bakgrunnen for streiken er at medlemmene i Lederne stemte nei til meklingsresultatet i sokkeloppgjøret i en uravstemning torsdag i forrige uke. De to andre medlemsforbundene Industri Energi og Safe stemte ja.

Lederne streiker for økt lønn for å møte den generelle prisveksten i samfunnet.

Store konsekvenser

Onsdag hadde partene planlagt en varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 117 medlemmer. En ytterligere opptrapping lørdag ville resultert i at totalt 382 medlemmer ble tatt ut i streik.

Hvis opptrappingen hadde blitt et faktum, anslo bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass et inntektstap på 1,8 milliarder kroner daglig.

Lederne har operatøransatte medlemmer i følgende selskaper: Equinor ASA, ConocoPhillips Norge, Neptune Energy Norge AS og Okea ASA.

Ville få motparten på banen

Lederne sier deres fremste mål med streiken var å bringe Norsk olje og gass på banen. Det var også bakgrunnen for den varslede hyppige opptrappingen.

– Det er ikke bare én part som har ansvaret i en slik arbeidskonflikt. Vi hadde håpet at de tok det inn over seg og kom oss i møte, men det gjorde de ikke. De ante nok hvor det bar og bare lente seg tilbake, sier forbundsleder Ingvartsen ifølge NTB.

Norsk olje og gass sier seg glade for at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.

– Vi er fornøyd med at regjeringen forstår alvoret i situasjonen og tar grep for å opprettholde Norges gode omdømme som en pålitelig og stabil leverandør av naturgass til Europa, sier forhandlingsleder og direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass, Elisabeth Brattebø Fenne.