Det seneste året er denne jo-jo-aksjen ned 63 prosent, den seneste måneden er nedgangen på nesten 46 prosent (se grafen under). Aksjen var svakt opp både tirsdag og onsdag.

- Riggmarkedet har over lang tid vært preget av overkapasitet. Med stadig mindre leting og boring etter nye felter fra oljeprodusentene, fører dette til at riggleverandørene enten må ha flere rigger i opplag eller ta oppdrag med tap, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Nettavisen Økonomi.

- En borerigg er en ekstremt kapitalintensiv eiendel, og kombinerer man det med ingen inntjening, fører dette til store kostnader for selskapene, fortsetter han.

Mye gjeld

Johannesen peker på at Borr Drilling i dag en gjeld på 1,8 milliarder dollar, nærmere 17 milliarder kroner. Riggselskapet har i tillegg tapt i snitt over 600 millioner kroner hver kvartal i 2019.

- Nå er markedet redd for at det må hentes inn nye penger i en emisjon, og jeg tror det er hva markedet nå priser inn i aksjekursen, sier Johannesen om kursnedgangen.

Tor Olav Trøim eier om lag 9,3 millioner aksjer i Borr Drilling, 8,3 prosent av selskapet. Med en total markedsverdi for selskapet onsdag ettermiddag på drøyt 4,3 milliarder kroner, er disse aksjene i dag bare verdt 360 millioner kroner.

Nettavisen Økonomi har prøvd å få tak i en kommentar fra Trøim til utviklingen, men ikke lykkes.

Markedsverdien av Borr Drilling er også langt under den bokførte egenkapitalen til selskapet ved utgangen av tredje kvartal i fjor. Da ble eiernes verdier i regnskapet vurdert til 1350 millioner dollar, 12,5 milliarder norske kroner med dagens valutakurser. Aksjemarkedet verdsetter nå egenkapitalen til om lag en tredjedel av dette.

Les også: Trøim ler av elbil-veksten, ikke mye å skryte av

Bor hver for seg

Nettavisen skrev i november i fjor at 2019 var et vanskelig år for superparet Tor Olav Trøim og Celina Midelfart. Aksjeåret ble en nedtur for paret, som hadde vært forlovet siden 2009 og fikk barn sammen i 2011.

Men ifølge Folkeregisteret flyttet Midelfart hjem til Oslos beste vestkant i august 2019, mens Trøim fortsetter å bo i London. Midelfart hadde i sommer et kurstap på 100 millioner kroner i Borr Drilling.

Borr Drilling-aksjen har måttet tåle en rekke nedturer de seneste månedene. Nettavisen Økonomi skrev i mai i fjor at selskapet ble reddet i tolvte time, etter at riggselskapet fikk innvilget de nødvendige lånene på til sammen 645 millioner dollar.

Samme gamle leksa

I august var det samme gamle børsleksa som nå på nyåret, aksjen ble bortimot halvert i verdi i løpet av kort tid. En kursnedgang på 46 prosent gjorde at fire milliarder kroner ble barbert bort i løpet av måneden.

Da bladet Kapital oppsummerte sin årlige liste over Norges 400 rikeste i fjor, verdsatte bladet Trøim til 1,2 milliarder kroner. Det er mer enn en halvering på ett år som følge av kraftige verdifall i en rekke investeringer.

Trøim hadde store papirtap på sine investeringer i Borr Drilling, Bermuda-registrerte Golar LNG (flytende naturgass), kredittselskapet Avida Finans og tørrbulkselskapet 2020 Bulkers.

Sikringsaksjer

Men Trøim har også formuen plassert i selskaper som Storebrand og Yara. Storebrand-aksjen har fått et solid kursløft de seneste månedene, riktig nok etter en sterk nedtur. Yara-aksjen har gått i været de to seneste ukene, men her var det et bratt kursfall i fjor høst, og aksjen er ikke tilbake på nivåene fra i fjor sommer.

Det er ikke bare Borr Drilling som sliter på børsen, både den oljetunge energi-indeksen ved Oslo Børs og shippingindeksen er klart ned siden nyttår. Coronaviruset - eller Wuhan-viruset som det formelt heter - forklarer en god del av nedgangen.

- Etter utbruddet av Coronoaviruset har Kina innført ekstreme tiltak innad i landet. Dette har medført at etterspørselen etter råvarer, både olje og aluminium, har stupt og således har energi-indeksene verden over fått seg en solid knekk, sier Johannesen.

Les også: Nordea - Trøim reddet Vålerenga med 24 millioner i fjor

Stor svekkelse

Kina står i dag for en betydelig andel av importen av verdens råvarer. En eventuell opptrapping av Coronaviruset vil medføre en ytterligere svekkelse i etterspørselen.

- Det snakkes om en svekkelse på opp mot 20 prosent av normal etterspørsel etter olje som følge av Coronaviruset, kommenterer Nordnet-økonomen.

Kina er også svært viktig for shipping, som per definisjon handler om transport.

- Når en av verdens største økonomier opplever interne kriser, er det alltid shipping- og transportsektoren som blir truffet hardest. Ved en økonomisk avmatning vil transport av varer og tjenester falle. I første rekke er det shipping og transportsektoren som da blir truffet, sier Johannesen.

Stup for Fredriksen

Det er eksempelvis ekstreme utslag i fraktratene for såkalt VLCCer, det vil si skip som frakter olje. Aksjekursen til tankselskapet Frontline har falt over 30 prosent fra toppen helt på begynnelsen av året, selskapet der som kjent John Fredriksen er storeier. I fjor gikk det veldig bra for Frontline-aksjen.

Johannesen sier at i tillegg er det kommet ny kapasitet til markedet etter at USA opphevet sanksjonene mot det kinesiske rederiet Cosco. Det har gjort av man har fått inn over 25 nye båter i markedet.

- Allikevel er det fundamentale i tankmarkedet bra. Det er store forskjeller på de kortsiktige ratene (spot, red.anm.) for de som har renseanlegg og de som ikke har det. De som har det, oppnår i dagens marked fortsatt gode rater på sine båter, sier investeringsøkonomen. Frontline har ifølge Johannesen renseanlegg på 50 prosent av sin flåte.

Ombestemt seg

Sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets spådde før jul comeback for en del slemme aksjer, som olje- og oljseservice. Markedet ville ikke ha disse bransjene i fjor. På spørsmål om han mener det samme nå, svarer han:

- Nei, jeg har faktisk endret spådom her. Jeg ror på et bra tiår for fossile aksjer, men i 2020 er det såpass mange aksjonærer som har tenkt å selge seg ut eller besluttet å selge seg ut av fossile aksjer, at jeg frykter hovedretningen på aksjene er ned.