Å kjøre Tesla er verre for klimaet enn å kjøre diesel-bil. Det er konklusjonen til det tyske Ifo-instituttet, Tysklands ledende og mest anerkjente forskningsinstitutt.

Studien møter sterk motbør fra norsk hold. Les også: Slakter tysk elbil-undersøkelse: - Dette er en ubrukelig studie

Tar man høyde for CO2-utslippene knyttet til produksjon av batteriene og den tyske energimiksen, er utslippene fra elbiler «i beste fall litt høyere enn utslippene til en diesel-bil, og ellers mye høyere», heter det i konklusjonen.

Elbiler er dermed ikke en redning for klimaendringer, ifølge studiet.

Rapporten er medforfattet av professor Hans-Werner Sinn, tidligere sjef på Ifo, Tysklands mest kjente økonom og en av Europas fremste økonomieksperter.

Fysikkprofessor Christoph Buchal ved Universitetet i Köln og Hans-Dieter Karl, Ifos energiekspert er de to andre forfatterne.

Testet Tesla

De tre gjennomførte detaljerte utredninger med konkrete eksempler med
Telsa Model 3 og en moderne dieselbil, en Mercedes C220d.

Det viste at Teslaen i beste fall har 11 prosent og i verste fall 28 prosent høyere utslipp enn dieselbilen med utgangspunkt i de store utslippene knyttet til produksjon av bilen og hvor strømmen kommer fra.

De viser til at batteriet i Teslaen krever utvinning og prosessering av stoff som litium, kobolt og mangan, noe som krever store utslipp av CO2.

Ved siden av dette, viser ekspertene til at strømmen i Tyskland i stor grad kommer fra ikke-fornybare energikilder som kull og gass, noe som gjør at klimagevinsten blir heller skral så lenge elbiler kjører på tyske veier.

I et tenkt eksempel der all strømmen til Teslaen kommer fra brunkull, det suverent mest vanlige strømkilden i Tyskland, er utslippene per kilometer dobbelt så høye som de i en dieselbil.

Denne studien går dermed i en helt annen retning enn tidligere studier, som har konkludert at selv elbiler på kullkraft er mer miljøvennlige enn dieselbiler. Da har de imidlertid tatt høyde for hvordan energimiksen er antatt å bli i fremtiden, ikke hvordan den er idag.

Bedre i Norge

I Norge, hvor mye av energien kommer fra vannkraft, vil regnestykket være annerledes og trolig langt bedre for elbilene.

Ifølge Transportøkonomisk institutt er energimiksen i Norge langt grønnere enn hos våre naboland, noe som taler til elbilens fordel.

Samtidig får de fleste land i EU en stor andel strøm fra forurensende kilder, i hvert fall sammenliknet med Norge.

Kritiserer EU

I studiet kritiserer forfatterne derfor det faktum at elbilene oppføres som utslippsfrie i EU-lovgivning.

- Dette indikerer at elektriske biler ikke forårsaker utslipp. Sannheten er at ved siden av utslippene knyttet til produksjonen av elektriske biler, vil elbiler stå for betydelige utslipp ved lading når man tar høyde for energimiksen i nesten alle EU-land, skriver forskerne.

Forfatterne mener også elbiler får altfor mye oppmerksomhet sammenliknet med andre biler uten tradisjonell forbrenningsmotor. De mener at biler som går på hydrogen eller metan kan ha minst like mye potensial. Biler som drives av metan er den aller mest gunstige, ifølge studien, og har rundt en tredjedel lavere utslipp enn en diesel-bil.

- Den tyske regjeringen bør behandle alle teknologier likt og også støtte løsninger med hydrogen og metan, sier Hans-Werner Sinn i en melding.