De fleste ser nå at kritikken mot justisminister Jøran Kallmyr var forhastet og at han knapt kan lastes for det som i verste fall fremstår som et bagatellmessig regelbrudd der han hadde all grunn til å være i god tro.

Det som derimot ikke er over, er hvilket ansvar UDI har for kaoset som er skapt - og hva de vil gjøre med usikkerheten som er skapt for sårbare au pair'er som ønsker å bytte vertsfamilie mens de har lovlig opphold i Norge.

Et stykke på vei innrømmer UDI-sjef Frode Forfang at noe må skje: - Her bør det sees nærmere både på regelverket og på de praktiske ordningene i tilknytning til dette, skriver han på sin egen blogg.

Hvert år kommer rundt 3.200 som au pair til Norge, de fleste fra Filippinene. De bor hos norske familier og får gratis kost og losji. I tillegg får de minimum 5.900 kroner i måneden mot å hjelpe til med barnepass eller enklere husarbeid i maksimum fem timer om dagen.

Den opprinnelige begrunnelsen for ordningen var kulturutveksling, og det skjer selvsagt en form for overføring av kultur og verdier når en ung filippinsk kvinne bor i et norsk hjem i inntil to år.

Men i realiteten er det vel så mye snakk om midlertidig, lettere og ufaglært arbeid. Problemet er bare at det er gjennomført så dobbeltmoralsk at au pairen kommer i et sårbart avhengighetsforhold til familien hun er bundet til å bo hos.

Eller som det heter i regelverket:

  • «Du må bo hos vertsfamilien i hele kontraktsperioden og ha eget rom i huset deres»
  • «Du kan ikke arbeide hos andre arbeidsgivere eller andre familier enn vertsfamilien din, verken mot betaling eller gratis».

I en årrekke har det vært avsløringer der enkelte au pairer er grovt utnyttet av vertsfamilien, typisk ved nedlatende og dårlig behandling, og mer arbeid enn loven tillater.

Derfor har politikerne vært opptatt av at det skal være enkelt å bytte vertsfamilie. Tidligere gikk det nærmest på dagen å levere inn søknaden, og da kunne kvinnene umiddelbart fortsette oppholdet hos en ny vertsfamilie.

Usikkerheten og kaoset som UDI nå har skapt skyldes ikke et nytt regelverk, men at politiet nekter å ta imot søknaden uten at au pairen står i kø i et par måneder før hun får levere inn søknaden. Det er ingen tvil om at hun kan påbegynne sin nye au pair-virksomhet i samme sekund som politiet har mottatt søknaden.

Til nå har ikke politiets ventetid vært noe problem, fordi alle har lagt til grunn at au pairen kunne flytte inn til sin nye vertsfamilie uansett. Dette er også i tråd med Sivilombudsmannens mening - nemlig at UDI må betrakte søknaden som innlevert straks au pairen leverer den elektronisk, og ikke når politiet (omsider) er klare til å ta imot.

Det er ennå ikke kjent hvorfor UDI valgte å særbehandle akkurat justisministerens au pair,mens de har lukket øynene for at det har vært helt normalt - til og med anbefalt på hjemmesidene til eksterne rådgivere - at den kommende vertsfamilien kunne ta imot den kommende au pairen som gjest.

Det er for øvrig en utbredt misforståelse i saken om Jøran Kallmyrs au pair at UDI mener at hun skal ha jobbet før søknaden ble levert, men det er feil.

Begrunnelsen for at UDI kastet henne ut på dagen er derimot at kulturutvekslingen hadde begynt (!) og at «utlendingen har virket ulovlig som au pair mellom perioden 22.08.2018 til 12.10.2018. Begrunnelsen er at au pairen – selv om det ikke er bevist at den har utført arbeidsoppgaver for familien – har fått kulturutveksling ved å bo i familien».

For å ta det med teskje: Den filippinske kvinnen har rett til å bytte vertsfamilie og har lovlig opphold i Norge. Men hun kan ikke bo hos Kallmyr fordi hun da vil bli eksponert for norske verdier og kultur.

Hvor tenker UDI seg at hun i så fall skal bo for å unngå norsk påvirkning i Norge? På isolat??

Dessverre kan man ikke bare trekke oppgitt på skuldrene over UDIs holdning, for saken har også en alvorlig side, og nå tenker jeg ikke spesielt på Frp-statsråd Jøran Kallmyr, som klarer seg fint.

Nei, kaoset og usikkerheten rammer unge kvinner som akkurat nå mistrives eller mishandles hos sin vertsfamilie, og som nå risikerer å bli kastet ut på dagen hvis de vil bytte vertsfamilie uten et midlertidig sted å bo. Her er UDIs praksis på kollisjonskurs med politikernes uttrykte ønsker om at slike flyttinger skal skje smertefritt og i ekspressfart.

Derfor haster det at UDI rydder opp i sitt eget kaos, og sørger for å gi trygghet for au pairer som vil flytte til en ny vertsfamilie. Den opplagte løsningen er å følge sivilombudsmannens syn, og godta at den første søknaden kan leveres elektronisk og heller suppleres senere.

UDI-direktør Frode Forfang innrømmer på sin egen blogg at bookingtiden hos politiet har skapt et problem: - For eksempel for sesongarbeidere kan dette noen steder føre til at de ikke kommer i gang med arbeidet i tide. Dette er vi nødt til å se nærmere på. Grunnen til at reglene er slik er at levering av dokumenter og fremvisning av pass hos politiet, er måten man i dag kontrollerer at alt er i orden. Men det er åpenbart ikke brukervennlig i praksis. Her bør det sees nærmere både på regelverket og på de praktiske ordningene i tilknytning til dette.

UDI og politiet har altså laget en praksis hvor jordbærbonden risikerer å få jordbærplukkerne i oktober, mens au pairer må bo på gata for å unngå kulturpåvirkning.

Det er bra at UDI-sjefen ser problemet, men det er dessverre ikke nok. Nå må han vise handlekraft til å rydde opp i kaoset og usikkerheten hans eget direktorat har skapt!

PS! Hva mener du? Er det akseptabelt at UDI og politiet bruker nesten to måneder på å ta imot en søknad, og at au pairene i mellomtiden står uten sted å bo? Skriv et leserinnlegg!