Etter at asylstrømmen stoppet har UDI brukt drøyt 643 millioner kroner til drift og investeringer på Råde. I tillegg kommer det nye regninger fra Bentonmast til UDI på rundt 150 millioner utover vinteren, skriver TV 2.

Basert på UDIs opplysninger har TV 2 regnet ut at bare driften av ankomstsenteret beløper seg til 124.931 kroner i gjennomsnitt i døgnet.

Les også: 1918 asylsøkere i Norge hittil i år

UDI inngikk i sommer en avtale om å leie lokalene i 15 år framover til 150 millioner kroner. Den voldsomme satsingen nærmer seg raskt èn milliard kroner, og startet samtidig med at antallet asylsøkere til Norge stupte og la seg på et historisk lavt nivå.

Da TV 2 nylig besøkte ankomstsenteret var det bare fire nyankomne asylsøkere i det 10.000 kvadratmeter store lokalet.

Les også: Norge sendte buddhistiske asylsøkere til Iran: - En utsatt og farlig posisjon

– Gjennom å ha dette senteret er vi bedre rigget til å kunne håndtere usikkerhet, men samtidig er dette senteret mye mer. Det er et senter som i samarbeid mellom UDI og politiet skal bli bedre til å tidlig kunne avklare asylsøkernes identitet på en bedre måte enn i dag, og vi skal få til raskere asylsaksbehandling, sier UDI-direktør Frode Forfang til TV 2.