Gå til sidens hovedinnhold

Uendret styringsrente i USA - og der blir den liggende

Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenten uendret, og det er ingen renteøkninger i sikte i lang tid fremover.

Kunngjøringen kom nå kl 20.00 norsk tid.

Handelsbanken Capital Markets skrev i en morgenrapport denne uken at det er liten tvil om hva selve rentebeslutningen ville bli:

At rentene ble liggende i ro i intervallet 0,00-0,25 prosent. Sentralbanken uttaler onsdag norsk kveld at der vil renten bli liggende arbeidsmarkedet og sysselsettingen er tilbake på et normalt kapasitetsnivå.

Med andre ord er den amerikanske styringsrenten på nivå med den tilsvarende norske renten. Parallellene er flere.

Les også: Trump: - Han her er ikke noe menneske, han er et udyr!

Alle verktøy

Som for den norske styringsrenten er det ventet at den amerikanske nøkkelrenten blir liggende nær null i overskuelig fremtid. Det bekreftes av onsdagens uttalelser

Og sentralbanken skriver at den vil bruke alle tilgjengelige verktøy i de utfordrende tidene for å støtte opp under den amerikanske økonomien. Utviklingen fremover vil avhenge mye av hvor hardt koronapandemien rammer. Pandemien rammer både den økonomiske veksten, sysselsettingen og også inflasjonen.

Den amerikanske sentralbanken - som den norske - styrer etter et langsiktig prismål på 2 prosent. For tiden ligger den amerikanske prisstigningen på under 2 prosent. Federal Reserve vil derfor tillate at prisene stiger noe over 2 prosent i en viss tid, slik at den langsiktige inflasjonen ligger på 2 prosent. Dette målet ligger fast.

Les også: Trump - vaksinen kommer om noen uker

Glem minusrente

DNB Markets skrev i en renteoppdatering at det er usannsynlig at Federal Reserve kommer med nye stimulerende tiltak på dette møtet. Norges Bank har den amerikanske sentralbanken utelukket negative renter.

Men banken kan signalisere at den vil øke beholdningen av amerikanske rentepapirer for å holde rentene nede. Når sentralbankene kjøper mye verdipapirer, er det med på å tilføre markedene likviditet og dermed hindre en uønsket renteoppgang.

Kommentarer til denne saken