Uenighet om Entra-rapport

Grace Reksten og resten av Entra-styret må forklare seg for Stortinget.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

En rapport fra Riksrevisjonen ga Entra eiendom krass kritikk for regnskapsføring. Regnskapet ga grunnlag for bonuser til administrerende direktør Erik Løfnes.

NA24 - din næringslivsavis

Rapporten kritiserer blant annet Entra for å ha brukt betydelige midler til utleie til private aktører, og at selskapet dermed ikke har fulgt Stortingets retningslinjer da selskapet i sin tid ble opprettet. Entra var ment å dekke statens behov for lokaler i konkurranse med private aktører.

Blir høring
Høyres Per Kristian Foss mener det i første rekke er styret som står ansvar for forholdene, men sier til NA24 at det er for tidlig å konkludere om noen må stilles til ansvar i denne saken.

- Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette gir for styret, men det er åpenbart en grunn til å stille en del spørsmål, sier Foss.

Nå må styret i selskapet, som ledes av Grace Reksten Skaugen, forberede seg på å stille opp til høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget.

- Denne saken er av en sånn karakter at det kommer til å bli en høring og styret og ledelsen må nok forberede seg på å forklare seg, sier Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen.

Ulike syn
Men selv om Riksrevisjonen påpeker flere alvorlige forhold i denne rapporten, er det etter det NA24 forstår ikke nødvendigvis sikkert at det er grunnlag for alle slutningene til Riksrevisjonen. Det kommer også frem uenighet mellom Nærings- og handelsdepartementet og Riksrevisjonen i rapporten.

Riksrevisjonen mener Entra ikke er styrt i samsvar med det Stortinget forutsatte skulle være formålet med selskapet. Departementet hevder på sin side at rapporten ikke i tilstrekkelig grad reflekterer Stortingets forutsetninger om at selskapet skulle ha rammebetingelser og stilles overfor avkastningskrav som private eiendomsbedrifter.

- Det er alvorlige ting som Riksrevisjonen påpeker, men noe av påpekningen stiller departementet spørsmål om. Det er helt klart ulike syn her, sier Svein Roald Hansen til NA24.

Departementet mener at Riksrevisjonen i større grad burde sammenligne Entra Eiendoms resultater og drift med tilsvarende private virksomheter. De mener tvert i mot at Entra er styrt i tråd med de retningslinjene som er trukket opp av Stortinget.

Svak selskapsstyring
Ifølge Riksrevisjonen er resultatene av virksomheten overvurdert i selskapets resultatrapportering, og det er påvist svakheter i selskapets interne styring.

Blant annet blir det stilt spørsmål ved verdivurdering av eiendommer, og avlønningen til toppsjefen. Det siste vil departementet ta tak i.

Næringsdepartementets påpeker at de årlige markedsverdivurderingene ikke er laget for å være grunnlag for for salgsprosesser, men en forsiktig vurdering av den samlede verdien av eiendomsmassen på vurderingstidspunktet. Dette mener de kan forklare avvik mellom markedsvurderingen og oppnådd salgspris.

Dette er Entra-styret: Grace Reksten Skaugen (styreleder), Trond R. Reinertsen (styremedlem), Gerd Kjellaug Berge (styremedlem), Finn Berg-Jacobsen (styremedlem), Knut Grøholt (styremedlem), Bjørnar Sletten (styremedlem, ansattrepresentant), Kåre Greaker (styremedlem, ansattrepresentant), Erik Løfsnes (administrerende direktør).

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.