Gå til sidens hovedinnhold

- Uetisk å la private kreve inn offentlig gjeld

Over 220 kommuner har engasjert inkassobyrået Lindorff til å innkreve ubetalte kommunale avgifter. – Det er helt uetisk at dette skal foregå, mener Bengt Scheldt i Gjeldsofferalliansen.

Over 220 kommuner har engasjert det private inkassobyrået Lindorff for å kreve inn ubetalte kommunale avgifter. Gjeldsofferalliansen mener kommunene opptrer uetisk.

- Det er helt uetisk at dette skal foregå. Kommunene forvalter fellesskapets verdier. Det handler ikke bare om kroner og øre, men også om hensyn til at innbyggerne skal ha et verdig liv. Vi har mottatt mange klager på de hardhendte metodene til inkassobyråer som Lindorff, mener gjeldsofferalliansens leder Bengt Scheldt.

Han påpeker at praksisen med å bruke inkassobyråer i mange tilfeller påfører kommunene store ekstrautgifter. Når for eksempel en sosialklient ikke klarer å betale strømregningen, er det ofte sosialkontoret som ender opp med å betale både regningen og gebyrene til inkassobyrået.

- Hvorfor skal våre skattepenger bruket til å berike Lindorff? spør Scheldt.

- Tar alltid hensyn

- Vi skal alltid ta hensyn til skyldnerens økonomiske situasjon. Kommunene er også varsomme med å sende oss saker der det er åpenbart at vedkommende er i en vanskelig situasjon. Det er dessuten slik at vi oftere finner gode løsninger enn kommunene, slik at de slipper å ta i bruk tvangsmidler, sier kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen i Lindorff.

Paulsen mener at det vel så ofte er folk med god råd som ikke gjør opp for seg til kommunen.

- Fullt ut forsvarlig

SV stortingsrepresentant Audun Lysbakken tok i Stortingets spørretime i dag opp om det er riktig at lovverket åpner for privat innkrevning av gjeld til det offentlige. Han mener at det offentlige har et særlig ansvar for å følge opp sine egne krav, fordi mange av dem vil være rettet mot vanskeligstilte personer.

- Jeg er redd vi vil få mange eksempler på at vanskeligstilte vil oppleve at det ikke blir tatt hensyn til deres situasjon, sier Lysbakken til TV2 Nettavisen.

- Jeg ser ingen grunn til å gripe inn i lokalpolitikernes mulighet til selv å velge hvordan kommunale avgifter kan inndrives. Det er fullt ut forsvarlig å overlate til kommunene selv å vurdere om de ser seg best tjent med å overlate dette til et inkassofirma, mente arbeids- og administrasjonsminister Morten Meyer.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant