Hele tanken bak å yte folk fri rettshjelp er at selv vanskeligstilte skal ha mulighet til å få prøvet en sak for domstolen. Slik skal alle ha lik tilgang til domstolene, skriver Dagsavisen.

I lys av Nav-skandalen peker advokatene Fredrik Sverstad Eriksen og Lene Wallem på at hele ordningen med fri rettshjelp er helt utdatert. Inntektsgrensen for å motta slik rettshjelp er satt til 246.000 kroner. En enslig person som lever på minstesatsen for uføretrygd, mottar i dag 247.000 kroner.

Les også: Disse har rett til fri rettshjelp

– En person som skal skatte av en inntekt på 247.000 kroner, har ikke råd til advokat. Det sier seg selv, sier Wallem.

Da satsen sist ble oppjustert i 2009, hadde den stått stille siden 1997. På 20 år er inntektsgrensen steget 16.000 kroner. Også for ektefeller eller par som lever sammen, er satsen svært lav.

Les også: Slik finner du gratis eller billig advokat

Nivået på uføretrygd passerte grensen for fri rettshjelp i mai. Siden har vedtakene om avslag på søknadene om bistand kommet, sier advokatene. Forvaltningen har så langt ikke lagt opp til en liberal tolkning for reglene om støtte.