Her finner du uføretrygdkalkulatoren

Hvis du vil ha en konkret beregning ut fra dine forhold må du logge deg inn på ditt NAV. Der ligger alle tall og personopplysningene inne, slik at beregningen skal bli helt eksakt. Her kan du også få beregnet om du har krav på barnetillegg og gjenlevendetillegg.

Om uføretrygdkalkulatoren

Uføretrygden beregnes ut fra gjennomsnittet av de tre beste inntektsårene, hentet fra de fem siste årene.

Les mer om uføretrygd.

Du kan velge om du vil legge grunnlaget direkte inn, eller legge inn de siste fem års inntekt. Disse blir oppjustert med økningen i G, slik at de er sammenlignbare.

Kalkulatoren tar hensyn til hvilke minsteytelser du får, som avhenger av sivilstand og om du er «ung ufør». Hvis du har ektefelle/samboer får du 15 prosent av G (99.858 kroner) i lavere pensjon. Dette tilsvarer 14.045 kroner.

For å få full uføretrygd må du ha 40 års trygdetid. Dette er det forhåndsinnlagte tallet.

Kompensasjonsgraden er normalt 66 prosent, som er det forhåndsinnlagte tallet.

I kalkulatoren kan du legge inn hvor høy inntekt du har ved siden av (her krever kalkulatoren at du er 100 prosent ufør for korrekt regnestykke). Her beregnes det hvilken reduksjon du eventuelt får i uføretrygden på grunn av denne lønnsinntekten.