I rapporten «Energy Transition Norway» ser konsulentselskapet DNV på oppdrag fra Norsk Industri inn i krystallkulen og beskriver hvordan Norges energifremtid mest sannsynlig vil se ut.

Hvordan skal vi klare å kutte utslipp samtidig som vi blir flere mennesker som bor i flere hus og som tar del i en økonomi som vil kreve mer og mer energi?

Energieffektivisering er et tiltak som får lite spalteplass og oppmerksomhet i den offentlige samtalen, men som vil spille en nøkkelrolle fremover, ifølge DNV-rapporten.

Å bruke mindre energi i fremtiden på tingene vi bruker energi til i dag, vil kunne hjelpe oss til å bruke omtrent like mye energi i 2050 som i dag innen transport, bygg og industri.

Ut mot politikerne: – En farse

«Det bør være øverst på prioriteringslisten når myndighetene og selskapene vurderer ulike måter å kutte utslipp på», skriver DNV om energieffektivisering.

Guro Hauge, som er fagansvarlig for bygg og materialer i Miljøstiftelsen Zero, mener energieffektivisering er undervurdert og milevis unna en topplassering på politikernes prioriteringsliste.

– Ja, vi vil måtte bygge ut mye ny fornybar energi for å nå klimamålene, men en viktig del av ligningen er at vi må frigjøre terrawattimer brukt i bygningsmassen for å kutte utslipp, sier Hauge.

En rapport fra LO og NHO fra i sommer viste at vi vil trenge 40 til 50 TWh ny fornybar kraft frem mot 2030 for å nå klimamålene. Samtidig viser NVEs beregninger at vi kun ligger an til å bygge ut 8 til 10 TWh ny fornybar kraft.

Zeros Hauge mener det er et paradoks at det ikke finnes pisk eller gulrot fra myndighetenes side til å gjøre flere bygg mer miljøvennlige. Enova gir ikke lenger tilskudd for å hjelpe eksisterende næringsbygg til dette, og tilbudet til boligeiere har ikke fungert godt nok, mener hun.

For fem år siden vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge frem en plan for hvordan vi kunne spare 10 TWh fra eksisterende bygninger i Norge innen 2030.

– Oppfølgingen av dette har vært en farse. På fem år har ikke regjeringen engang klart å lage en plan for hvordan de skal nå dette målet. Mens det de har gjort har vært å kutte det viktigste virkemiddelet til nå, som har vært støtte til energieffektivisering i næringsbygg, sier Hauge.

Les mer: Gigantens klimagrep kommer 10 år før noen trodde det var mulig: Kutter Sveriges CO2-utslipp med 10 prosent

– En fin gulrot

Hauge viser til flere måter å få fortgang i energieffektiviseringen på. Zero har foreslått at alle næringsbygg uten en tydelig plan for energidrift må ha en jevnlig energirevisjon som kan følge opp energibruken i bygg som bruker mye energi eller som får dårlig energikarakter.

– Vi mener også at det offentlige kun skal leie bygg med energikarakter A. Det kommer til å heve standarden generelt, ettersom mange nok vil investere i å kunne leie ut til offentlige kunder, sier Hauge.

I likhet med hva DNV-rapporten, sier Hauge at vi kan kutte store utslipp med etterisolering, varmepumper og bedre vinduer.

– Det er en måte for vanlige folk å få bedre komfort hjemme og lavere strømregning. Energisparing er en fin gulrot for folk i det som kommer til å bli en heftig klimaomstilling de neste årene, sier Hauge.

Les mer: Aker Clean Hydrogen-sjefen med oppsiktsvekkende melding om prisen på hydrogen