Ukraina-krigen har for lengst satt sine spor på globale markedet for mat, ettersom både Russland og Ukraina er enorme landbruksland. Men noen ting er verre enn andre.

I det krigsherjede Ukraina er solsikke landets nasjonalblomst, og det er ikke uten grunn. Landet er verdens største produsent av solsikkefrø. Krigen hindrer nå landet i å eksportere de verdifulle frøene.

– Ukraina står for 80 prosent av alle solsikkefrø i Europa, og det er av disse frøene man lager solsikkeolje, som er hyppig brukt i både Norge og Europa, sier administrerende direktør i Harlemgruppen, Christopher Harlem, til Nettavisen.

Ifølge Harlem har de europeiske møllene solsikkeolje på lager nå, men mener at de vil gå tomme hvis leveransen av solsikkefrø stopper opp.

– Vi har forsøkt å få tak i solsikkeolje, men vi får ikke tilbud i det hele tatt, sier han, og mener at det etterhvert også vil bli økt etterspørsel etter andre oljer som rapsolje, kokosolje og avokado-olje.

Nyhetsbyrået Bloomberg skriver at europeiske dagligvarebutikker kan gå tom for den viktige matolje allerede neste måned ettersom krigen i Ukraina har satt en effektiv stopper for handelen.

– Jeg tror vi vil se at alle vegetabilske oljer vil gå i taket, fordi du trekker ut et så stort volum som solsikkeolje er. Nesten alle vegetabilske oljer har så langt økt med mellom 25 og 35 prosent, og det er hvis du får tak i noe. Solsikkeolje derimot har så langt gått opp med 110 prosent, altså en dobling siden invasjonen, sier Harlem.

Russlands invasjon har stengt Ukrainas havner, dermed eksporteres det verken olje eller frø ut av landet. Landet står for halvparten av alle forsendelser av vegetabilsk olje, og produksjonen i prosessanleggene har stoppet opp.

Ifølge Bloomberg har ansatte ved Kernel Holding, som er Ukrainas største produsent og eksportør av solsikkeolje, forlatt fabrikkene og sluttet seg til militæret.

Harlem sier at hvis krigen fortsetter vil det om kort tid bli svært vanskelig å få tak i solsikkeolje.

EU kjøper vanligvis rundt 200 000 tonn i måneden fra Ukraina. EUs handelsgruppe, Fediol mener de lokale lagrene bare vil vare i fire til seks uker til, og at det vil være umulig å erstatte de enorme volumene på så kort varsel.

Kharkiv og Luthansk er blant de viktigste frøproduserenede regionene i Ukraina. Solsikkeproduksjonen lider nå under krigshandlingene i området. Det skriver det amerikanske børstnoterte finans- og analyse-selskapet S&P Global.

Solsikkefrø blir sådd i april og mai i forkant av sommersesongen, og deretter begynner høstingen vanligvis i september. Det er stor usikkerhet knyttet til om solsikkebøndene får sådd til høstens avling på grunn av krigssituasjonen.

I russisk-okkuperte områder vil ikke Ukrainske bønder ha mulighet til å så.

Harlem påpeker at man ikke må glemme at det kreves både olje og gass for å lage både olje og sukker.

– Det er en svært energikrevende prosess, og med økte olje- og gasspriser bidrar det til sitt med å drive prisene i været, sier han.

– Hvor alvorlig er situasjonen?

– Situasjonen er uoversiktlig, komplisert og vanskelig. Hvis krigen fortsetter vet vi ikke utfallet, sier Harlem, og forteller at de forsøker å gjøre sitt beste for å sikre råvarene så langt frem i tid som mulig.

Han understreker at det er et stort globalt økosystem hvor alt henger samme med alt.

– I det øyeblikket enkeltelementer blir tatt vekk, får det store ringvirkninger andre steder, sier han.

Les også: Ukraina-krisen gir massiv prisøkning på matvarer: En svært alvorlig situasjon.

Ingen endring i Norge

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, opplyser til Nettavisen at de ikke har merket noe til krisen i Ukraina med tanke på leveranser av solsikkeolje.

– Vi har ikke fått noen indikasjoner på leveringsutfordringer på noen varegrupper. Vareflyten er god i alle ledd hos oss.

Tor Erik Aaag, kommersiell direktør i Oda, opplyser at solsikkeolje økte med 6 kroner per liter i januar. I dag satt de opp prisen med fire kroner. Han understreker at det ikke har sammenheng med krigen, men er som følge av at konkurrentene har satt opp prisene.

Da Nettavisen sjekket prisene på Rema 1000 og Kiwi i dag, kostet solsikkeolje 6 kroner mer hos Rema 1000 enn hos Kiwi.