Gå til sidens hovedinnhold

Ulykkesfugler mister forsikring

Sparebank 1 vraket tre kunder, fordi de tok i bruk forsikringen.

(iBergen.no) Nylig fikk banken refs i forsikringsskadenemnda for oppsigelsen av forsikringsavtalene.

I klagesakene går det fram at Sparebank 1 har som vilkår i reiseforsikringen at banken kan gi kunden sparken dersom han eller hun benytter seg av forsikringen minst to ganger i løpet av ett år. Det fikk forbrukerrådet til å reagere med oppgitthet.

- Et forsikringsselskap har ikke ha rett til å si opp kundene, bare fordi det viser seg at de har nytte av forsikringen og faktisk bruker den, uttalte rådet, ifølge Forbrukerportalen.no.

Ifølge forsikringsavtaleloven kan kunder sies opp, men bare dersom det er rimelig grunn til det. Ikke bare skal man se på antall skader, men også omstendighetene, hvilke beløp det er tale om og forsikringstakerens skyld.

At Sparebank 1 har satt en minimumsgrense for erstatning som fast vilkår i sine avtaler kan dermed være lovstridig. I et brev til banken ber forbrukerrådet om at vilkåret endres i tråd med loven.

- Vi lurer på hva som er begrunnelsen for at selskapet har satt en grense for antall skadetilfeller for å kunne si opp forsikringsavtalen, spesielt fordi en oppsigelse av en forsikring får alvorlige konsekvenser for en forsikringstaker, sier rådgiver Helga Skofteland i Forbrukerrådet til Forbrukerportalen.no.

I sin redegjørelse for nemnda pekte banken på at det i løpet av kort tid hadde vært mange skader. I de tre klagesakene var det meldt fem skader det siste året. To av sakene dreide seg om oppsigelsen, mens den siste gjaldt varsel om en betydelig premieøkning.

Les flere nyheter på iBergen.no

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial