Natur og Ungdom har i dag politianmeldt fire av de store oljeselskapene på norsk sokkel for brudd på forurensningsloven. Det melder organisasjonen selv i en pressemelding.

Miljøorganisasjonen hevder å ha avdekket at selskapene har sluppet ut store mengder smøreolje i verste miljøkategori uten tillatelse.

– Jeg mener det er svært alvorlig at utslippene har foregått uten tillatelse og at det ikke får store konsekvenser for selskapene. Man skulle tro at oljeselskaper som Equinor og Aker BP ikke driver med denne typen miljøkriminalitet, sier Matilde Løvvik i Natur og Ungdoms sentralstyre.

Det er imidlertid grunn til å tro at det fortsatt foregår utslipp fra undersjøiske pumper uten at det er gitt utslippstillatelse til dette, skriver Natur og Ungdom i sin anmeldelse.

Videre skriver de: «Operatørselskapene har vært klar over at det regelmessig ble sluppet ut miljøgifter fra de undersjøiske vannpumpene, og de var klar over at de ikke hadde søkt om eller fått innvilget tillatelse til disse utslippene.»

- Dette viser nok en gang at norsk oljeproduksjon ikke er så ren som bransjen selv skal ha det til. Selv om det her er snakk om tusenvis av liter med ulovlige oljeutslipp hvert år, skjer det store utslipp i tillegg til dette, sier Thor Due, også i sentralstyret til Natur og Ungdom.

- Dette burde selskapene og myndighetene ryddet opp i for lengst, men her har vi unge måttet anmelde for å rydde opp i miljøkriminalitet, avslutter Thor Due.

Morten Eek er kommunikasjonsrådgiver i Equinor, ett av de fire saksøkte selskapene:

– Denne saken har vært kjent i industrien over tid, og det er dialog med myndighetene. Vi har gått dette her opp overfor Miljødirektoratet og er i en dialog med de. Vi hadde en sak med dem om dette i fjor. Status per nå er at dette er avklart med dem. Vi har utslippstillatelse på dette, og har hatt det på plass siden i fjor, sier Eek til Nettavisen.

– Utover det så kan jeg ikke kommentere anmeldelsen, men noterer oss at vi er blitt anmeldte, og følger opp det på normalt vis, legger Eek til.