Gå til sidens hovedinnhold

Unge godtar ikke piratprogram

Åtte av ti avgangsstudenter aksepterer ikke piratkopiert programvare på jobb. Men hjemme øker piratbruken.

Det kommer frem i en undersøkelse utført av Business Software Alliance blant avgangsstudenter ved BI og NTNU.

Undersøkelsen viser også at 85 prosent av studentene mener piratkopiert programvare bør være ulovlig å benytte i jobbsammenheng.

Forskjell på jobb og hjemme
Mens studentene er klare på at piratkopiert programvare er uakseptabelt på jobb, er de langt mer tilbøyelige til å bruke ulovlig kopierte programmer til privat bruk.

Så mange som sju av ti studenter oppgir at de bruker ulovlige programvarekopier privat, og seks av ti mener det er helt akseptabelt å gjøre det.

Samtidig oppgir halvparten at de også i fremtiden vil fortsette å benytte ulovlig kopiert programvare til privat bruk.

BSA utførte tilsvarende undersøkelse i 2004. De nye tallene viser et markant sprik i studentenes holdninger til bruk av programvare for privat bruk og bruk i jobbsammenheng.

Norge dårligst
I 2004 hadde 55 prosent av studentene brukt ulovlig kopiert programvare privat. I 2005 har det økt til 71 prosent. Samtidig har andelen som mener det bør være ulovlig å bruke piratkopiert programvare i jobbsammenheng økt fra 79 prosent i 2004 til 85 prosent i 2005.

- Det er gledelig å se at det holdningsarbeidet som er gjort for å begrense piratkopiering på arbeidsplassen ser ut til å ha effekt. Det er imidlertid tankevekkende at holdningen til privat bruk av piratkopier ikke er bedre, sier formann i BSA Norge, Eilert Hanoa.

En tidligere undersøkelse BSA har gjennomført viser at det er en nedgang i piratkopieringen i Norge siste år. Likevel kommer Norge fremdeles dårligst ut blant de nordiske landene.

Les flere IT-saker på våre IT-sider.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken