På forhånd var det ventet at det ville bli skapt 164.000 nye jobber utenfor den amerikanske jordbrukssektoren i foregående måned. Fasiten endte på 164.00 nye jobber. I juni ble det skapt 224.000 nye arbeidsplasser hvis vi holder landbruket utenfor.

Arbeidsledigheten i USA ved utgangen av juli var på 3,7 prosent, uendret fra måneden før. Om lag 6,1 millioner amerikanere er nå uten arbeid. Blant de ulike etniske gruppene varierer ledighetsraten fra 2,8 prosent for asiater til 6,0 prosent for fargede.

Tenåringer har som vanlig den høyeste ledigheten, nesten 13 prosent av amerikanske ungdommer står uten jobb. Den gjennomsnittlige timelønnen i USA i juli var på ca. 28 dollar, tilsvarende om lag 250 norske kroner.

De amerikanske ledighetstallene - non-farm payrolls - kalles gjerne verdens viktigste nøkkeltall. Disse tallene offentliggjøres den første fredagen i hver måned. Så spørsmålet blir om hvorfor er akkurat disse ledighetstallene er så viktige?

Temperaturmåler

- Det er et viktig tall for amerikanske husholdninger og for inflasjonen, en temperaturmåler på amerikansk økonomi og får derfor mye oppmerksomhet. Den amerikanske sentralbanken – Federal Reserve - følger med på utviklingen.

- Sysselsetting og ledighet sier noe om situasjonen i økonomien. Men ledighetstallene er til dels bakoverskuende og sier ikke mye om hva som kommer, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen Økonomi.

- Hvor opptatt er du som sjeføkonom av disse tallene?
- Vi ser mye mer på trenden over tid fremfor ett enkelt ledighetstall. Hvis tallene forsterker eller svekker en trend, er det interessant.

Svakere trend

- Vi har sett at det amerikanske arbeidsmarkedet har holdt seg forholdsvis sterkt, men i den senere tid har det vært en noe svakere trend i sysselsettingsveksten, selv om ledigheten holder seg lav, svarer Due-Andresen.

Men de amerikanske husholdninger er fremdeles ganske optimistiske til egen økonomi, og det skyldes delvis de sterke sysselsettingstallene.

Det er tre nøkkeltall som offentliggjøres i disse statistikkene: Hvor mange jobber den seneste måneden er skapt utenfor jordbrukssektoren, arbeidsledigheten i prosent (og antall), og lønnveksten. Arbeidsledigheten er en gjenspeiling og en funksjon av sysselsettingen.


Alt påvirkes

- Hvilke markeder påvirkes mest av disse tallene hvis det er avvik fra forventningene?
- De påvirker forventningene til sentralbanken og dermed renten. Men tallene kan ha en stor påvirkning på markedene generelt, enten det er rentemarkedet, valutamarkedet eller aksjemarkedet, svarer sjeføkonomen.

- Tallene i dag havner nok litt i skyggen og blir «gamle nyheter». Det var rentemøte denne uken, og nye tvitringer fra Trump om handelskrigen med Kina er det som dominerer markedene.

- Hva vil du si om jobbskapingen og ledighetsutviklingen under Donald Trump som president?
- Under Trump har amerikansk økonomi utviklet seg veldig sterkt. Ledighetsraten er på et lavt nivå, og det har vært en god utvikling på børsene. Så kan man diskutere om det er han som har levert eller om han arvet en økonomi som var i ganske god stand, svarer Due-Andresen.

Lavere forventninger

- Vi så et synkronisert oppsving i verdensøkonomien fra 2016, så han kan ikke ta all æren, men han vil gjerne gjøre det. Men den amerikanske økonomien er i ferd med å svekkes. Vi ser av stemningsmålinger, at forventningene er lavere i industrien, men også i tjenestesektoren, fortsetter hun.

Sjeføkonomen peker på at effektene fra skattekuttene til Trump er i ferd med å bli borte, og den svakere verdensøkonomien påvirker også USA. Utsiktene går derfor i feil retning.

- Hva med gjeldsveksten under Trump, er det grunn til å være bekymret?
- Det er et problem at politikerne hele tiden må fornye og vedtaket om «gjeldstak», det vil si at gjelden ikke skal utgjøre mer enn 22.000 milliarder dollar. Dette fører til politisk støy og kan skape trøbbel usikkerhet i markedene, svarer Due-Andresen.

Hun nyanserer imidlertid bildet med at USA «bestandig» har hatt mye offentlig gjeld og underskudd på handelsbalansen overfor utlandet.


Stabilt

- Men så lenge utenlandske investorer er villige til å kjøpe amerikanske statspapirer og finansiere denne gjelden, er det en stabil situasjon. Når det gjelder dagens ledighetstall, sier Due-Andresen at det er ventet en stabil arbeidsledighet på 3,9 prosent. Vi må tilbake til slutten av 60-tallet for å finne like lave ledighetsnivåer.

Sysselsettingsveksten er ventet å bli 165.000, vi snakker altså om jobbskaping den seneste måneden utenfor jordbrukssektoren.

- Ledigheten er fortsatt ventet å holde seg stabil, veksten i sysselsettingen holder tritt med befolkningsveksten i USA. Det er ventet gode og robuste tall, men trenden i arbeidsmarkedet er litt svakere, sier sjeføkonomen.

- Og igjen, dette er en litt bakoverskuende rapport. Vi fikk tidligere denne uken en situasjonsbeskrivelse fra den sentralbanken om den amerikanske økonomien.