Snussalget fortsetter å vokse, og nå er det flere snusere enn røykere i Norge.

I USA har også trenden slått an de senere årene, og helsemyndighetenes helt ferske beslutning blir møtt med både beundring og skepsis blant forskerne.

Den amerikanske etaten Food and Drug Administration (FDA) har for få dager siden annonsert en revolusjonerende beslutning:

Svensk snus som selges i USA kan markedsføres som et mindre skadelig alternativ til sigaretter.

Les også: Ny norsk snusrapport: Kan øke risikoen for psykose, fedme og kokain-misbruk

Se video øverst i saken!

Ifølge den nye FDA-beslutningen kan dermed selskapene skrive:

«Å bruke General snus i stedet for sigaretter fører til lavere risiko for munnkreft, hjertesykdommer, lungekreft, slag, emfysem og kronisk bronkitt.»

– Dagens beslutning gir rom for at selskaper kan markedsføre enkelte tobakksprodukter som mindre skadelige for forbrukere, men kun gjennom en grundig forskningsevaluering hos myndighetene, sier direktør Ned Sharpless i FDA i en pressemelding.

I Norge har imidlertid helsemyndighetene ført en veldig restriktiv linje overfor snus. Gjennom aktive kampanjer og forbud mot tobakksfri snus vil de ikke bidra til at snus blir sett på som mindre helseskadelig.

Det fører til debatt i forskermiljøene.

Les også: Høie-boksen skulle være stygg. Ny undersøkelse viser at langt flere digger dem

Vil ta samme grep i Norge

Forskningsleder Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet, som er Norges ledende forskningsinstitusjon for tobakksbruk, mener dette er en fornuftig beslutning av amerikanske myndigheter.

– Bør dette gjøres i Norge også?

– Ja, absolutt. Røykerne i Norge tror helt feilaktig risikoforskjellen mellom snus og sigaretter er liten, mens anslagene til medisinske ekspertgrupper tilsier at røyking er langt farligere, sier han til Nettavisen.

Han viser til en undersøkelse som viste at nordmenn flest tror snus er 20 prosent mindre skadelig enn røyking. Medisinske eksperter anslår omtrent 90 prosent.

Lund er dermed bekymret for at nordmenn tar feil valg, fordi de ikke er informert om skadeforskjellene.

– Feiloppfatningen har vært stabil over en 16-årsperiode, helsemyndighetene har lenge vært kjent med at de eksisterer men har likevel vært tilbakeholdne med å gjøre forsøk på å korrigere det, sier Lund.

Han mener at blant de omtrent halv million daglige røykerne i Norge er mange potensielle snusere, som kan spare både egen helse og det offentlige helsevesenet for store problemer.

Vil ikke sammenligne med snus

– Forskningen viser at røykerne fortsatt utgjør majoriteten blant snuserne. Blant de omtrent 500.000 dagligrøykerne i Norge må vi derfor anta at det er et stort reservoar av potensielle snusere, sier Lund.

Den siste rapporten fra Folkehelseinstituttet ble heller ikke snus sammenlignet med skadene med røyking. Snus blir konsekvent sammenlignet med ikke-bruk.

– Hvorfor er myndighetene så nølende?

– I forhold til røyking vil skadene ved snusbruk nødvendigvis fremtre som små, og det kan være en frykt for at denne blottleggelsen vil tolkes i retning av at snus er risikofritt - hvilket det ikke er, forklarer Lund.

Les mer: Tobakksgigant vil slutte å selge sigaretter

Overlege: – Ingen god idé

Tom K. Grimsrud er overlege og kreftforsker. Han synes ingenting om det amerikanske vedtaket.

– Jeg synes ikke det er noen god idé å følge blindt i sporene etter USA, hverken når det gjelder klima- eller helsepolitikk, sier Grimsrud.

Han presiserer at å kutte røyking fortsatt er det desidert viktigste punktet for å forbedre folkehelsen, men at andre hensyn må tas.

– Snus er blitt populært, også blant unge aldri-røykere, blant annet ved hjelp av massiv omtale og markedsføring på sosiale nettsteder.

– Folkehelseinstituttet har nylig gått gjennom dokumentasjon om helseskader ved snus, og den taler ikke til snusens fordel, sier han til Nettavisen.

Grimsrud presiserer at han uttaler seg kun på egne vegne som lege og forsker.

– Påstanden om at snus kan være til hjelp ved røykeslutt, er dårlig dokumentert. Det er mange mytespinnere og «spin doctors» ute og går som prøver å stille snus i et bedre lys enn den fortjener, sier Grimsrud.

– Snus er beviselig mindre helseskadelig

Helsedirektoratet vil ikke vurdere noe lignende i Norge, og mener det er i strid med EU-lovgivning.

– Tobakksreguleringen i USA er helt annerledes enn i Europa. En godkjenningsordning for å merke produkt med redusert risiko vil være i strid med EUs tobakksdirektiv, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave.

Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen (Frp) lar seg imidlertid ikke stoppe.

– Snus er beviselig langt mindre helseskadelig enn sigaretter. Det må være lov å si høyt også i Norge, sier Åshild Bruun-Gundersen som er helsepolitisk talsperson for Frp.

– Regjeringen ønsker å redusere skadevirkningen av tobakk. Hvert år dør 6000 nordmenn av røyking. Ingen dør av snus. Likevel blir snus og sigaretter behandlet mer eller mindre likt, sier hun.

Les også: