OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Det var bredt ventet i markedet at den amerikanske sentralbanken vil holde renten i ro i kveld. Og det skjedde også, melder CNBC.

De melder også at renten er forventet å ligge på samme nivået ut 2020, og de ser for seg en renteøkning sent i 2021.

President Donald Trump har gjentatte ganger krevd større og raskere rentekutt fra den amerikanske sentralbanken, og ingenting tyder derfor på at han vil bli fornøyd med onsdagens avgjørelse.

Sentralbanken kuttet ved forrige møte i oktober renten for tredje gang i år til intervallet 1,50-1,75 prosent og signaliserte da en rentepause.

Den amerikanske sentralbanken har kuttet rentene i tre møter på rad, hver gang med 0,25 prosentpoeng.

Nordea Markets skrev i sin morgenrapport onsdag at dagens høydepunkt utvilsomt blir rentemøtet i Federal Reserve, eller «Fed» som sentralbanken populært kalles. De mener sentralbanksjef Jerome Powells beskjed etter forrige rentemøte var tydelig:

En vesentlig revurdering av utsiktene måtte til for at enda et rentekutt skulle bli aktuelt. Men Nordea skriver at nøkkeltallene siden oktobermøtet ikke har endret utsiktene nevneverdig. Det profesjonelle rentemarkedet priser har priset inn nær null sannsynlighet for at renten skulle kuttes ytterligere nå.

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at markedet venter videre rentekutt neste år. De seneste ukenes forventninger tyder på ett kutt i 2020, i så fall med nye 0,25 prosentpoeng.

Les også: Jan Petter Sissener om Trump - han er en suksess

- Behovet for økte renter er lavere nå

Det knyttet seg stor spenning til hva sentralbanksjef Powell skulle si i sin tale etter at rentebeslutningen er offentliggjort. Nordeas eksperter trodde han ønsket å unngå en sterk reaksjon fra markedet. Spådommen er derfor en «vente og se-holdning».

– Behovet for økte renter er lavere nå, sier sentralbanksjef Jerome Powell til reportere etter at beslutningen ble offentliggjort.

Vedvarende lav inflasjon til tross for historisk lav arbeidsledighet er det som har redusert behovet, fastslo han.

Onsdagens vedtak i sentralbankstyret var enstemmig, og rentemøtet var årets siste.

Her kan du lese en mer detaljert oversikt over hvilken endringer sentralbanksjefen ser for seg fremover.

I kveld vil markedet også følge nøye med på likviditetstilførselen i det amerikanske rentemarkedet. Federal Reserve kjøper nå verdipapirer for å sørge for nok likviditet, slik at bankene kan låne videre til kundene til en rimelig lånekostnad.