Klokken 20:00 norsk tid kom rentebeslutningen fra Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken. Som ventet holdt sentralbanken styringsrenten uendret. Spenningen har vært knyttet til hva sentralbanken sier om støttekjøpene av verdipapirer, et viktig krisetiltak under pandemien.

Og Federal Reserve med sentralbanksjef Jerome Powell i spissen uttaler at den amerikanske økonomien er i fremgang. Støttekjøpene i markedet kan derfor bli trappet ned i nær fremtid, men sentralbanken vil ikke være mer konkret enn det.

Før uttalelsen ble kjent var den amerikanske børsindeksen S&P 500 opp en snau 1 prosent. Verdens viktigste rente, den amerikanske tiårige statsobligasjonsrenten, var på 1,32 prosent, mens i valutamarkedet måtte man ut med drøyt 1,17 dollar for en euro.

Les også: Bryr aksjemarkedet seg om hvem som vinner Stortingsvalget?

Små bevegelser

Kl 20.21 hadde tiårsrenten falt marginalt til 1,307 prosent, men den var oppe på nesten 1,33 prosent ved 21-tiden. Dollaren hadde svekket seg litt mot euro, mens S&P 500 er opp 1,32 prosent.

Federal Reserve skriver i en pressemelding at rentekomiteen ville øke beholdningen av statspapirer til minimum 80 milliarder dollar i måneden og pantesikrede obligasjoner til minimum 40 milliarder dollar.

Det skulle skje frem til arbeidsmarkedet var tilbake på fullt og prisstigningen på linje med det langsiktige stabilitetsmålet på noe over 2 prosent. Den amerikanske økonomien har beveget seg mot disse målene som gjør at en nedtrapping snart kan være på gang.

Støttekjøpene bidrar til å stabilisere rentemarkedene og sikre husholdningene og næringslivet rimelig kreditt.

Enorme kjøp

Federal Reserve har under koronapandemien kjøpt enorme mengder med obligasjoner for å holde rentene nede. Det store spørsmålet som kan gi rystelser i finansmarkedene, er: Hva sier sentralbanken i kveld om nedtrappingen av disse kjøpene?

- Ja, de viktigste signalene er om Powell har en konkret plan for nedtrapping. Det gjelder både tidspunktet for når nedtrappingen starter og selve profilen i nedtrappingen.

- Vi tror det går mot at nedtrappingen starter i november eller desember, uttalte sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Nettavisen Økonomi før uttalelsen ble kjent.

Les også: Donald Trump er rasende: Slik reagerer Erna Solberg på de sjokkerende bildene

Smitteeffekt

Signalene i dag kan påvirke det norske markedet. Hvis det amerikanske aksjemarkedet faller, er det sannsynlig at fallet vil smitte over på andre børser. Stiger de lange amerikanske rentene, kan det gir en renteoppgang i Norge. Det kan i sin tur føre til dyrere fastrentelån. Onsdag kveld var altså markedsutslagene små.

I utgangspunktet er lave renter bra for aksjemarkedet, fordi kravet til avkastning faller. Men de seneste tyve årene er det ingen klar sammenheng mellom rentemarkedet og aksjemarkedet.

- Rentene har pleid å ha en innvirkning på aksjemarkedet, særlig vekstaksjene, men en nedtrapping betyr ikke nødvendigvis en nedtur i aksjemarkedet. Markedene kan for eksempel tolke beskjeden som et tegn på at sentralbanken har troen på amerikansk økonomi.

Stemning

- Det handler mer om stemningen og andre temaer i markedet som kan påvirke aksjemarkedene negativt. Det er ikke gitt hvilken retning det blir, medgir Haugland. Vekstaksjer er for øvrig aksjer der inntjeningen er ventet å komme i årene fremover,

DNB spådde at Federal Reserve vil kutte kjøpene med 15 milliarder dollar i måneden og være ferdig med støttekjøpene etter sommeren. Det betyr i så fall null verdipapirkjøp fra neste høst. Så konkret er ikke sentralbanken, ingen beløp angis.

Les også: Sammenligner Biden med Donald Trump: - En fornærmelse

- Forventningene våre er i tråd med konsensus blant analytikere, men usikkerheten, både om tidspunkt og profil på nedtrappingen er veldig stor, medga Haugland onsdag ettermiddag.

Tre forhold i den amerikanske økonomien sto sentralt i sentralbankens vurderinger. Det amerikanske arbeidsmarkeder i august var svakere enn ventet, som taler for fortsatt store støttekjøp. Det har også vært en sterk oppgang i dødsfall som følge av Delta-varianten.

Høy prisstigning

- Det gjør oss mer usikker på om Federal Reserve vil være på den mer forsiktige siden. Til gjengjeld er det mye høyere inflasjon enn det de har sett for seg. Spørsmålet er om en tilstrekkelig bedring i arbeidsmarkedet er oppfylt, sier DNBs sjeføkonom. Svaret på det er ikke helt, men langt på vei.

Haugland sa en mulighet er en mer forsiktig profil på nedtrappingen, der sentralbanken starter med 10 milliarder dollar i måneden.

Powell kan også velge å utsette kunngjøringen av nedtrappingen i lys av den økonomiske situasjonen, som i praksis var det som skjedde.

Les også: Tiden med rekordlave renter renner ut

To økninger

Handelsbanken Capital Markets skrev i sin morgenrapport onsdag at det går mot to amerikanske renteøkninger gjennom 2023. Men det er også et overraskende høyt antall i den amerikanske rentekomiteen som venter en renteøkning allerede i 2022.

Markedet ser for seg en nokså gradvis amerikansk renteopptrapping de neste årene og inntil fire hevinger innen utgangen av 2024. Det er to færre økninger enn det som er spådd her hjemme.