– Vi har derfor besluttet å utsette åpningen av Follobanen.

Follobanen åpnet 12. desember men ble stengt allerede åtte dager senere. Deretter har man slitt med å finne løsningene på de tekniske utfordringene rundt milliardprosjektet.

Prestisjeprosjektet skulle etter planen åpne 1. februar.

Bane Nor: – Vi er lei oss

– Vi er lei oss for at pendlerne og øvrige reisende på Follobanen ikke har fått det tilbudet vi har lovet dem, og at det nå tar ytterligere tid før gjenåpning, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR i en pressemelding.

Vi utsetter åpningen for å være sikre på at vi har tid til å håndtere eventuelle ytterligere feil og mangler før togene settes i trafikk, skriver selskapet.

– Utsettelsen er kommunisert til Vy i dag slik at de kan få tid til å planlegge rutetilbudet fremover, samt ivareta informasjonsbehovet om togtilbudet til de reisende.

Bane NOR fortsetter med utbedringsarbeidet i tunnelen med fullt trykk, og alt skal være ferdigstilt før vi spenningssetter anlegget med høyspenning. Et døgn etter at strømmen er satt på i anlegget kan testkjøringen med tog begynne, opplyser Bane Nor.