President Donald Trump ville nok fnyst av tanken på at han er en klimapresident, og har aktivt gått inn for å fremme amerikansk økonomi fremfor klimaavtaler.

Imidlertid viser de ferskeste tallene at USA har kuttet mye i klimautslippene de senere årene.

Ifølge oversikten BP Statistical Review, som tar med alle klimautslipp fra energi, har utslippene i USA gått fra 5.485 millioner tonn CO2 i 2010 til 4.964 millioner tonn i 2019. Fra 2018 til 2019 alene er klimautslippene ned med 3,0 prosent.

Totalt er utslippene i USA kuttet med 152 millioner tonn fra 2018 til 2019. I EU har tilsvarende tall gått ned med 136 millioner tonn, selv om USA ligger fortsatt mye høyere på utslipp per person.

Det skapte stor ståhei etter Trump-administrasjonen sendte brev om at de begynte prosessen med å fjerne USA fra Parisavtalen. Den franske presidenten Emmanuel Macron reagerte skarpt på beskjeden fra USA, og henviste til at samarbeidet med Kina vil bli stadig viktigere.

Les mer: Greta Thunberg støtter Joe Biden

Foreløpig har ikke Parisavtalen hjulpet nevneverdig på kinesiske utslipp.

For mens USA står for 14,5 prosent av verdens utslipp i 2019, står Kina nå for 28,3 prosent av alle utslipp.

Kina står dermed nært for dobbelt så mye klimautslipp som USA.

66 ganger Norge

Fra 2009 har Kina økt utslippene med 2.115 millioner tonn CO2. Bare økningen i utslippene til Kina tilsvarer 66 ganger Norges klimautslipp.

USA har lenge vært avhengig av kull for å skaffe nok energi. Siden finanskrisen har kullforbruket gått ned drastisk. Det har blitt erstattet i stor grad av gass som har langt lavere utslipp. Samtidig har også andelen fornybar energi gått opp.

I Kina har det gått motsatt vei, og kullforbruket øker og øker. Totalt forbruker nå Kina over syv ganger så mye kull som USA.

Les mer: Kinas nye super-kraftverk: Spyr ut seks ganger Norges totale klimautslipp

– Trenger ny president

Leder Marius Holm i miljøstiftelsen ZERO sier at det på ingen måte er Donald Trumps fortjeneste at utslippene går ned.

– Den viktigste grunnen er at kull blir utkonkurrert av gass og fornybar. Så mye av grunnen til at det skjer er konkurransekraften. Men det er også mye som skjer på delstatsnivå i USA, sier Holm til Nettavisen.

For uavhengig av presidenten, bestemmer delstatene selv mye av politikken.

Les mer: Melania Trump med ny avsløring: - Min frykt ble en realitet da han ble testet igjen og prøven var positiv

– Det er mye klimapolitikk på delstatsnivå, og også på føderalt nivå, selv om Trump prøver på det motsatte. Det er skatteinsentiver for å investere i fornybar energi, og flere delstater har innført kvotesystem og grønne sertifikater, sier Holm.

I Kina har utslippene fortsatt å vokse, og det er ikke lenge siden de erklærte bygging av en rekke nye kullkraftverk.

– Kapasitetsutnyttelsen for kullkraften i Kina har falt som en stein. Med deres system vil de nok fortsette å bygge kullkraftverk lenge etter det ikke er lønnsomt, sier Holm.

– Hva skal man gjøre med Kina som øker utslippene så voldsomt?

– Det viktigste er nok å få en ny president i USA så vi kan få en global dialog om å gjøre dette sammen.

Kina har lovet å nå toppen i klimautslipp i 2030, og bli karbonnøytrale innen 2060.

Les mer: Gigantisk klimaprosjekt slaktes: – Vanvittig pengesløseri uten klimaeffekt

– Men det er ikke bare koseprat som gjelder. EUs president Ursula Van der Leyen har sagt at Kina må begynne å prise karbon i industrien. Hvis ikke er EU nødt til å gjøre det. Med den trusselen vil det føre til at Kina må tilpasse seg, sier Holm.

Han mener det er en grønn revolusjon på vei som vil være like kraftig som den industrielle revolusjon og den digitale revolusjon.

– Kina vil måtte gjøre noe. For de har en egeninteresse av å stanse klimaendringene. De er veldig eksponert. I tillegg har de mye lokal forurensning med kullkraft som går utover helsen til folk. Industrielt satser de tungt å både sol- og batteriteknologi, sier Holm.