STORTINGET (Nettavisen): Mandag presenterte Stortingets eksterne granskningsutvalg for stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger sin første delrapport. Denne ble gitt til stortingspresidenten.

Se intervju med utvalgsleder Therese Johnsen:

Utvalget vil foreslå at feriepengeopptjening i første stortingsår og første år etter uttreden fra Stortinget, avvikles. Dette fordi stortingsrepresentantene mottar godtgjørelse, og ikke lønn, som ikke gir grunnlag til opptjening av feriepenger.

Den omstridte ordningen gir stortingsrepresentanter doble feriepenger i sitt første år på Stortinget.

Les også: Det blir ekstern granskning av hele pendlerboligordningen

Utvalget skal også ta hele etterlønnsordningen opp til vurdering og vurdere om det skal gjøres noe med nivået på godtgjørelse under langtidssykefravær utover ett år.

De foreslår også at retten til pendlerbolig ikke lenger bør knyttes til stortingsrepresentanters folkeregistrerte adresse. I rapporten kommer det også forslag om å avvikle diettpengeordningen for pendlende stortingsrepresentanter. Utvalget sier også at de skal vurdere om representantene selv bør dekke noen av utgiftene knyttet til pendlerboligene.

Utvalget vil også vurdere å innføre en foreldelsesfrist for oppgjør av reiseregninger og om det skal utarbeides mer utfyllende kriterier for hva som skal kunne regnes som en innenlands tjenestereise.

Utvalget ble oppnevnt 18. november og ledes av Therese Johnsen. Endelig rapport skal være klar innen 31. januar neste år.