Kort tid etter pandemien herjet med norsk økonomi, utnevnte regjeringen et nytt utvalg som har fått i oppdrag å se på hvordan Norge kan tilpasse seg mot 2025.

De forventer både at det blir store endringer i folks adferd som konsekvens av koronapandemien, og at det blir knappere med handlingsrom for staten de neste årene.

Les mer: Vaksinesuksessen i Israel: Alle korona-tall faller som en stein

I den første delrapporten forteller utvalget:

«Norsk økonomi står overfor utfordringer som vil kreve omstilling i årene som kommer. Det stiller krav til at både smittevernet og de økonomiske tiltakene som blir innført for å møte pandemien, i størst mulig grad bidrar til omstillingen.»

Blant annet forventer utvalget at det vil være mindre behov for investeringer i for eksempel kollektivtrafikk, ettersom flere vil ønske å arbeide hjemmefra.

Les også: Nytt oppsiktsvekkende MDG-forslag: Vil åpne for forbud mot gratis parkering

Rapporten legges frem torsdag formiddag.

Nettavisen erfarer at et av de mest kontroversielle forslagene i utvalgets rapport, er å fjerne taxfree-ordningen.

Kritisk til elbil-subsidier

– Denne ordningen hører ikke hjemme i et godt skattesystem, sa utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen.

Ordningen bidrar til å gjøre flybilletter billigere, og er et inntektstap for staten. En av hovedargumentene for forkjemperne av ordningen er at den finansieres små flyplasser og ruter med lite trafikk.

Utvalget er også kritisk til elbilsubsidiene, som i fjor tappet statskassen for omtrent 18 milliarder kroner.

«Kostnaden ved å stimulere til utslippsreduksjoner gjennom subsidier for å øke etterspørselen etter klimavennlige alternativer vil normalt overstige kostnaden ved br uk av utslippsprising. Finansde- partementet har for eksempel beregnet at de sam- lede avgiftsinsentivene til elbiler utgjør 10 000– 15 000 kroner per tonn CO2.» står det i rapporten.

De påpeker også at det er en usosial profil i ordningen.

«Utvalget mener at fordelingseffektene av avgiftsfritakene er ugunstige, da de største subsidiene går til en relativt liten gruppe husholdninger som kjøper dyre biler, mens regningen tas av fellesskapet.»

En stor del av oppdraget til utvalget har vært å se på den grønne omstillingen. Der foreslår Pedersen og utvalget å innføre veiprising og en egen naturavgift på alle inngrep i naturen.