Et utvalg nedsatt av finansminster Siv Jensen til å se på sukkeravgiften, går inn for at den fjernes og erstattes av en som skiller mellom varer med og uten sukker.

Det er også støtte for å fjerne avgiften på alkoholfri drikke og erstatte den med en som skiller mellom brus med saft med og uten sukker.

Hvis regjeringen følger utvalgets råd, kan det i praksis bety at tyggegummi, vitaminbjørner, sukkerfri brus som Pepsi Max og andre sukkerfrie varer som idag rammes av avgiften blir fritatt. Samtidig vil produkter som kaker, iskrem og kjeks, som i dag er fritatt sukkeravgift, får det.

Omlegging

I rapporten, som er lagt frem tirsdag, fremgår det at utvalgets flertall mener at avgiften slik den er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift.

Når det gjelder dagens avgift, mener utvalget at denne ikke er utformet godt nok. De viser til at den kun omfatter et begrenset vareomfang, for eksempel godteri og sjokolade, men ikke kaker og kjeks. En rekke sukkerfrie produkter, som for eksempel sukkerfri tyggegummi, er imidlertid inkludert i avgiften.

Utvalget mener det er uheldig at dagens avgift kan gi konkurransevridninger mellom aktører som produserer noenlunde like varer.

Misfornøyd

Utvalget mener også avgiften på alkoholfri drikke, der inkluderer både sukkerfri og sukkerholdig brus og saft, bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift.

Seks i utvalget var for en ny avgift, mens fire mente det ikke bør være noen avgift i det hele tatt.

NNNs leder Anne Berit Aker Hansen, som var med i utvalget, er skuffet over at det ikke ble flertall for å fjerne avgiftene, slik de ønsket.

– De særnorske avgiftene stimulerer til økt grensehandel. Avgiftene fører til store prisforskjeller mellom Norge og Sverige. Grensehandelen går på bekostning av verdiskaping og omsetning i Norge, noe som fører til at arbeidsplasser forsvinner ut av Norge, sier Aker Hansen i en melding.

Veldig fornøyd, men...

Matvaregiganten Orkla har vært kritisk til den økte sukkeravgiften og er i utgangspunktet veldig fornøyd med at utvalget nå vil fjerne avgiften.

- Men det er problematisk at utvalget har drøftet helsespørsmålet løsrevet fra andre virkemidler i folkehelsepolitikken. Så mener vi at utvalget i for liten grad har tatt inn over seg grensehandelens innvirkning på verdiskapning . Det er en svakhet, sier kommunikasjonssjef dag Olav Stokken i Orkla Foods til Nettavisen Økonomi.

Han håper av hensyn til ESA på en fjerning av avgiften før 1. januar 2020.

Må reverseres

Kommunikasjonssjef Per Hynne i Coca-Cola Norge mener avgiftsøkningen fra 2018 på 42 prosent må reverseres, ettersom grensehandelen i fjor økte med 4,1 prosent. Han peker i en e-post til Nettavisen Økonomi at staten taper inntekter, norske produsenter og norsk handel taper penger. og det setter press på lønnsomhet og arbeidsplasser.

Hynne skriver at selskapets sterke resultater innenfor sukkerreduksjon er skapt helt uten noe incentiv fra avgifter. Det som har hjulpet, er klare og ambisiøse mål, samarbeid, og en langsiktig, systematisk innsats i næringen. Sukkerinntaket fra Coca-Colas produkter er redusert med en fjerdedel siden 2010.

En eventuell ny avgift må utredes for å forstå konsekvenser og effekt, og bransjen må uansett få tid til å tilpasse seg. I England fikk bransjen to år.

Norge er ifølge Hynne det landet i verden som har kommet lengst i overgangen til sukkerfri drikke. I 2018 hadde sukkerfriandelen økt til over 51 prosent.

Har du sett denne spektakulære videoen?