Det viser ferske tall fra den seneste Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB - se nederst).

I alt 113.000 personer var registrert som arbeidsledige eller arbeidssøkende i november, som er en snittmåling fra perioden oktober til desember 2019. Det er 7000 flere sammenliknet med foregående tremånedersperiode (oktober).

SSB opplyser at antallet registrerte arbeidsledige og på ordinære arbeidstiltak hos NAV steg med 1000 personer fra august til november. Antall sysselsatte viste en nedgang på 12.000 personer i denne perioden hvis vi justerer for det som er normalt for sesongvariasjoner.

Alle bommet

DNB Markets spådde en ledighet i november på 3,9 prosent, litt høyere enn andre eksperter. Ledighetstallene er altså svakere enn ventet. I oktober lå denne arbeidsledigheten på 3,8 prosent.

Handelsbanken skriver i sin morgenrapport at ekspertene i snitt hadde sett for seg uendret ledighetsrate i november på 3,8 prosent, mens banken ventet 3,7 prosent.

Detaljene i den seneste rapporten viser at tilbudssiden forklarte den høyere ledigheten i november. Som følge av ny oppgang i yrkesdeltagelsen, steg derfor arbeidsstyrken overraskende mye i november. Sysselsettingen gikk bare litt opp, og dermed førte det økte arbeidstilbudet til at ledigheten steg.

Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige for ulike befolkningsgrupper. For å redusere usikkerheten er tallene et gjennomsnitt av tre måneder. Statistikken kommer ut hver måned.

De seneste ledighetstallene fra NAV ved utgangen av fjoråret viste at 60.700 personer var registrert som helt arbeidsledige. Det ga en ledighet på 2,3 prosent. Disse ledighetstallene er alltid en god del lavere enn SSB-tallene om AKU-ledigheten.